Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Työryhmä lyhentäisi yo-koepäivää neljään tuntiin

Ylioppilaskokeen kesto lyhenisi kuudesta neljään tuntiin ja äidinkielen kokeesta tulisi yksipäiväinen. Tällaisia muutoksia ehdottaa työryhmä, joka luovutti esityksensä opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle tänään.
OAJ:tä työryhmässä edustanut erityisasiantuntija Olavi Arra pitää ehdotuksia hyvinä ja maltillisina. Hän arvelee, että osa niistä jakaa myös mielipiteitä.
 
– Ylioppilaskirjoitusten on elettävä ajassa, mittaavathan ne lukion opetussuunnitelmien tavoitteiden saavuttamista, Arra perustelee uudistuksia.
 
Työryhmän mielestä yo-kokeen sähköistäminen tekee mahdolliseksi sen, että kokeen kestoa voidaan lyhentää. OAJ pitää tärkeänä, että kokeen pedagoginen laatu säilyy, vaikka aika lyhenee.
 
Askelmerkkejä vuodesta 2019 eteenpäin
 
Ylioppilastutkinnon uudistamista pohtinut työryhmä esittää noin kymmentä uudistusta, joissa kehitettäisiin yo-kokeen sisältöä ja pedagogiikkaa.
 
–  Kun yo-kirjoitusten digitalisointi on viety loppuun keväällä 2019, on pidettävä huolta siitä, ettei kirjoitusten uudistaminen jää vain tekniseksi ratkaisuksi, Arra sanoo.
 
Matematiikasta työryhmä ei tekisi kaikille pakollista yo-ainetta. Sen sijaan reaaliaineissa suoritettaisiin vastaisuudessa joko kaksi reaaliaineen koetta tai yksi reaaliaineen koe ja yksi vieraan kielen koe.
 
Suullinen kielitaidon koe tulisi osaksi vieraiden kielten ja toisen kotimaisen kielen kokeita. Äidinkielen koe järjestettäisiin vain yhtenä päivänä, kun se nyt on kaksipäiväinen.
 
Työryhmä sujuvoittaisi myös kokeiden uusintaa. Hylättyjä yo-kokeita voisi työryhmän mielestä uusia kolme kertaa nykyisen kahden sijaan ja hyväksytyn kokeen voisi uusia kahdesti, kun sen nykyisin voi tehdä vain kerran.
 
Lukion kehittämistyöryhmän ehdotukset etenevät nyt lausuntokierrokselle. Työryhmän puheenjohtaja, kansliapäällikkö Anita Lehikoinen kertoo, että lainsäädäntöä edellyttävät uudistukset voisivat tulla voimaan vuonna 2022.
 
Ylioppilastutkintolautakunnan päätettäviksi kuuluvat asiat vaativat kolmen vuoden siirtymäajan. Tällainen on esimerkiksi päätös yo-kokeen keston lyhentämisestä.  
 
Työryhmän koko esitys löytyy täältä.
 
Teksti. Riitta Korkeakivi
Kuva: Veikko Somerpuro
null