Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Puoliväliriihestä satsauksia osaamiseen – tässä 10 keskeistä päätöstä

Timo Soini, Juha Sipilä ja Petteri Orpo kertoivat hallituksen puoliväliriihen päätöksistä tiistaina 25. huhtikuuta.
​Maan hallitus käänsi puolivälitarkastelussaan suunnan koulutusleikkauksista satsauksiin. Kokosimme kymmenen päätöstä, joihin OAJ on pitkään vaikuttanut.
1. Varhaiskasvatusmaksut pienenevät
 
Nykyistä useampi lapsi saa maksutonta varhaiskasvatusta ja monen pieni- ja keskituloisen perheen varhaiskasvatusmaksut pienenevät. Hallitus arvioi, että nyt tehtyjen päätösten myötä 6700 perhettä siirtyy maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin. Myös toisesta lapsesta maksettavat maksut pienenevät.
 
OAJ pitää tätä hyvänä askeleena kohti maksutonta varhaiskasvatusta, jota kaikki eduskuntapuolueet ovat OAJ:n kyselyssä kertoneet kannattavansa.
 
2. Varhaiskasvatukseen osallistumista lisätään ja kasvatuksen laatua parannetaan
 
Hallitus haluaa nostaa varhaiskasvatukseen osallistumisen astetta kohti muiden Pohjoismaiden tasoa. Hallitus päivittää varhaiskasvatuslain syksyllä 2018 ja kehittää varhaiskasvatuksen henkilöstörakennetta viidellä miljoonalla eurolla vuodessa. Näin voidaan lisätä yliopistojen lastentarhanopettajakoulutusta.
 
Nämä ovat jo pitkään olleet OAJ:n tavoitteena.
 
3. Perusopetuksen tasa-arvoraha kaksinkertaistuu
 
Hallitus estää koulujen välisten erojen kasvua ja edistää koulutuksen tasa-arvoa haasteellisempien alueiden kouluille suunnatuilla tasa-arvoavustuksilla. Niille koulutuksen järjestäjille, jotka eivät ole osallistuneet kehittämistoimintaan, luodaan uusi konsultoivan tuen malli. Rahaa voidaan käyttää myös ryhmäkokojen pienentämiseen.
 
OAJ tavoitteli koulutuksen eriytymisen estämistä, jotta kaikilla on mahdollisuus menestyä. Järjestön tavoitteena oli myös riittävän pienet ryhmäkoot.
 
4. Hallitus käynnistää lukiokoulutuksen uudistamisen
 
Hallituksen tavoitteena on lisätä lukiokoulutuksen vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona. Hallitus myös haluaa vahvistaa oppimistuloksia ja sujuvoittaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle.
 
OAJ on vaatinut lukion uudistamista jo pitkään. Järjestö antoi omat ehdotuksensa lukion kehittämisestä opetusministeriölle 31. maaliskuuta OAJ on jatkossakin keskeisesti mukana uudistustyössä.
 
5. Hallitus ehkäisee koulupudokkuutta
 
Hallitus puuttuu syrjäytymiseen muun muassa pitämällä huolen siitä, että jokaiselle peruskoulun päättäneelle on osoittaa toisen asteen koulutuspaikka. Hallitus tehostaa koulutuksen nivelvaiheisiin kohdistuvia toimia perusopetuksen kymppiluokilla ja ammatillisen koulutuksen valmentavalla opetuksella.
 
Nivelvaiheeseen suunnattu tuki on ollut OAJ:n tärkeä tavoite. Koulupudokkaiden vähentämiseksi tarvitaan vahvaa tukea perusasteelta nivelvaiheen yli.
 
 6. Hallitus tukee ammatillista reformia
 
Hallitus osoittaa 15 miljoonan euroa ammatillisen koulutuksen toimintaprosessien digitalisoimiseen, keskeyttämisten ehkäisyyn ja polkujen rakentamiseen koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille ja aikuisille.
 
OAJ muistuttaa, että hallitus leikkaa ammatilliselta koulutukselta yli 200 miljoonaa euroa. Järjestö kuitenkin toteaa, että oikealla kohdentamisella 15 miljoonaa euroa edesauttaa ammatillisen reformin toteuttamista.
 
7. Hallitus vahvistaa maahanmuuttajataustaisten koulutuspolkuja
 
Hallitus haluaa vähentää nuorten syrjäytymistä. Yhtenä keinona on kehittää suomen tai ruotsin kielen opiskelua ja parantaa mahdollisuuksia perusopetuksen täydentämiseen.
 
Myös OAJ haluaa tukea kielen oppimista, koska se on avain osallisuuteen ja työllisyyteen. Omia kantojaan kotoutumiskoulutuksen kehittämiseksi OAJ esitteli Kotoutumiskompassi-julkaisussaan jo vuonna 2016.
 
8. Valtio pääomittaa ammatillisen koulutuksen osaamiskeskusta
 
Hallitus lupautuu pääomittamaan ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjä ja -välineitä ylläpitävää osaamiskeskusta yhteensä 80 miljoonalla eurolla.

9. Hallitus panostaa huippututkimukseen
 
Tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin hallitus satsaa vuosina 2018-2019 yhteensä 240 miljoonaa euroa. Lisärahoitusta saavat esimerkiksi Tekes ja Suomen Akatemia osaamiseen perustuvan kasvun vauhdittamiseksi. Myös ammattikorkeat saavat innovaatioseteleiden kautta lisärahoitusta.
 
OAJ tukee tutkimusrahoituksen vahvistamista.
 
10. Hallitus sujuvoittaa varusmiespalvelun nivelvaihetta
 
Hallitus haluaa puolustushallinnon kiinnittävän huomiota varusmiesten saapumiseriin ja ajankohtiin niin, että oppilaitosten alkamis- ja päättymisajankohdat niveltyvät niihin mahdollismman saumattomasti.

OAJ kannattaa kaikkia toimia, jotka vähentävät nuorten syrjäytymistä. Järjestö esitti saapumiserien ajankohtien ottamista tarkasteluun jo Nuorisonavigaattorissa vuonna 2015. 
 
Teksti: Maija-Leena Nissilä
Kuva: Laura Kotila/Valtioneuvosto
null