Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

OAJ lähelläsi: Pohjanmaa tiivistää rivejään

Koulutusten järjestäminen jäsenille on arvovalinta OAJ Pohjanmaassa. Uunituore puheenjohtaja Kari Nieminen jatkaa ylpeänä kouluttamisen perinnettä.
OAJ lähelläsi -juttusarjassa alueyhdistysten puheenjohtajat kertovat oman yhdistyksensä työstä sekä tärkeimmistä kuulumisista, onnistumisista ja haasteista. Tällä kertaa vuorossa on OAJ Pohjanmaan puheenjohtaja Kari Nieminen.
 
1. Pohjanmaa on siitä erityinen alue, että yhdistyksen alueella on kolme maakuntaa, kaksi kieltä ja kattavasti monipuolista koulutusta. Se tarkoittaa yhteensä 30 isoa ja pientä paikallisyhdistystä ja yli 8 000 jäsentä. Meidän tehtävämme on tukea paikallisyhdistyksiä. Houkutteleva kokonaisuus on luotu kuuntelemalla jäseniä ja kokeilemalla erilaisia tapoja tehdä.
 
2. Juuri nyt kannustamme paikallistason toimijoita luomaan hyvät yhteydet uusiin kuntapäättäjiin. Tämä on ensiarvoisen tärkeää varsinkin nyt, kun sote- ja maakuntauudistus tekevät kasvatuksesta ja koulutuksesta kuntien suurimman toimialan. Alueyhdistys tukee paikallisyhdistysten ponnisteluja taloudellisesti.
 
3. Tällä hetkellä puhuttavat erityisesti ammatillisen koulutuksen leikkaukset ja reformi. On poikkeuksellista, että leikkaukset tuntuvat toteutuvan opettajien irtisanomisina. Ammatillisen koulutuksen irtisanomiset koskettavatkin yhä useampia opettajia. Jatkuva epävarmuus heikentää työssä jaksamista.
 
4. Erittäin hyvä asia on se, että kuntatason lomautukset ovat meillä käytännössä loppuneet. Jäsenet ovat lisäksi hyvin kiinnostuneita omasta edunvalvonnastaan ja roolistaan siinä. Jäsenet ovat oppineet paremmin kyseenalaistamaan heihin kohdistuvia päätöksiä. Tätä on korostettu alueyhdistyksen tilaisuuksissa. Joku roti -kampanja on näyttänyt voimansa!
 
5. Ei niin hyvä juttu on se, että opetuksen määrä kunnissa on vähentynyt uuden opetussuunnitelman ja tuntijaon myötä. Aiemmin opetusta hyvin resursoineet kunnat ovat pienentäneet panostustaan opetukseen.
 
6. Opettajien jaksaminen huolestuttaa kaikilla koulutustasoilla. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kasvaneet ryhmäkoot ja heterogeeniset ryhmät kuormittavat aivan liian monia opettajia. Tätä huolta viemme kasvatuksen ja koulutuksen johtajille sekä päättäjille.
 
7. Olen ylpeä alueyhdistyksemme aktiivisista ja sitoutuneista toimijoista. Erityiskiitoksen saa alueasiamiehemme Tuula Ala-Lantela, joka jaksaa kiertää aluettamme ristiin rastiin eri tilaisuuksissa edistämässä opettajien asiaa.
 
8. Tulevaisuus mietityttää sote- ja maakuntauudistuksen takia. Mikä on päättäjien valmius panostaa lasten ja nuorten tulevaisuuteen, varsinkin, kun alueellamme on paljon pieniä kuntia? Toisaalta samalla on mahdollista tuoda kasvatusta ja koulutusta voimakkaammin esiin kunnissa. Tavoitteena on koota Pohjanmaan opettajat yhä vaikuttavammaksi joukoksi. Se käy lisäämällä yhteistyötä sekä opettajien välillä että työnantajien ja päättäjien kanssa. Jatkossa pitäisi saada läpi se viesti, että me kaikki olemme opettajia – olipa koulutusaste mikä tahansa.
 
9. Meillä koulutuksiin käytetään noin 40 prosenttia vuosibudjetista. Se on arvovalinta. Paikallistasolla teemailloissa pohditaan muun muassa järjestörakenteen uudistuksen mahdollisuuksia ja vaikutuksia alueellamme. Vuosittain järjestettävät esimiesillalliset kokoavat päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten johtoa yhteen keskustelemaan esimiestyön haasteista. Otamme koulutusvinkkejä koko ajan vastaan.
 
10. Jäsenet! Olkaa aktiivisesti yhteyksissä sekä paikallisiin että alueellisiin aktiiveihin. Ei ole niin pientä asiaa, jota ei kannattaisi selvittää. Yhteydenotto saattaa näkyä jopa tilipussissasi, kun tiedät enemmän omista oikeuksistasi! Tulevaisuutta teemme yhdessä. Yksin on vaikea saada mitään aikaan, mutta yhdessä sitäkin enemmän.
 
"Vaikka on ollu niin kuria vuosia, ettei oo kasvanu ku kakarat, niin luotetaha, että parempaa o eres.”
 
Seuraa OAJ Pohjanmaan toimintaa:
Verkkosivut: www.oajpohjanmaa.fi
Facebook: OAJ Pohjanmaa
 
OAJ on lähellä jäseniään
 
OAJ toimii kaikkialla Suomessa. Sillä on 17 alueyhdistystä sekä lähes 300 paikallisyhdistystä, jotka tuovat yhteen eri alojen opettajat päiväkodeista korkeakouluihin. OAJ lähelläsi -juttusarjassa alueyhdistysten puheenjohtajat tai alueasiamiehet kertovat alueiden tärkeimmät kuulumiset, onnistumiset ja haasteet.
 
Lue sarjan aikaisemmat jutut:
OAJ lähelläsi: Pääkaupunkiseutu
OAJ lähelläsi: Kymenlaakso
OAJ lähelläsi: Pohjois-Pohjanmaa
OAJ lähelläsi: Kanta-Häme
OAJ lähelläsi: Pohjois-Savo
OAJ lähelläsi: Pirkanmaa
OAJ lähelläsi: Keski-Suomi
OAJ lähelläsi: Pohjois-Karjala
OAJ lähelläsi: Lappi
OAJ lähelläsi: Kainuu
 
Teksti: Salla Hongisto
Kuva: Heikki Pölönen
 
 
null