Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Hovioikeus: Aalto-yliopiston rehtori loukkasi luottamusmiehen oikeuksia

Helsingin hovioikeus on pitänyt pääosin voimassa käräjäoikeuden tuomion, jonka mukaan Aalto-yliopiston rehtori loukkasi työntekijöiden edustajan oikeuksia irtisanoessaan luottamusmiehen.
Aalto-yliopiston rehtori oli vuonna 2013 irtisanonut yliopiston lehtoreita edustaneen luottamusmiehen irtisanomisperusteella, joka liittyi työntekijän henkilöön. Rehtori ei kuitenkaan ollut varmistunut tällaisen irtisanomisperusteen olemassaolosta. Hän ei myöskään ollut hankkinut enemmistön suostumusta niiltä työntekijöiltä, joita luottamusmies oli edustanut. Irtisanominen oli siis tapahtunut ilman laissa säädettyä ja työehtosopimuksessa määrättyä perustetta.
 
Oikeudenkäyntikulut maksettaviksi
 
Työtuomioistuin on jo aiemmin vahvistanut, että irtisanomiselle ei ollut laillisia perusteita. Työtuomioistuin langetti työnantajalle yli 100 000 euron vahingonkorvaukset ja määräsi lisäksi Sivistystyönantajat maksamaan 2500 euron hyvityssakon.
 
Hovioikeus katsoi nyt rehtorin syyllistyneen työntekijöiden edustajan oikeuksien loukkaamiseen, mutta jätti kuitenkin rangaistuksen antamatta. Rehtori tuomittiin maksamaan hänen irtisanomansa luottamusmiehen oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa laillisine viivästyskorkoineen, noin 8500 euroa.
 
Espoon käräjäoikeus oli tuominnut rehtorin 20 päiväsakon suuruiseen sakkorangaistukseen. Hovioikeus katsoi, että rikosta voitiin pitää anteeksiannettavaan tekoon rinnastettavana muun muassa siksi, että rehtori oli tarkoittanut suojella työyhteisön jäseniä, toiminut hänelle annettujen tietojen varassa ja valinnut toimintatavan, jota piti kokonaisuutta arvioiden vähiten haitallisena.
 
– Lainvastainen irtisanominen oli tehty tietoisesti ja kohdistettu henkilöstön edustajaan. Onkin outoa, että hovioikeus katsoi käräjäoikeudesta poiketen asiassa olleen anteeksiantoperusteita ja jätti rehtorin rangaistukseen tuomitsematta, sanoo OAJ:n johtava lakimies Erkki Mustonen.
 
Osapuolilla on heinäkuun puoleenväliin saakka aikaa hakea tuomioon valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Jos lupa jommankumman osapuolen hakemuksesta myönnetään, asian käsittely jatkuu siellä. Muussa tapauksessa tuomio saa lainvoiman heinäkuun puolivälissä.
 
Teksti: Heta Lievonen
Kuva: 123 RF
 
Lue aiempia uutisia aiheesta
null