Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Opettajien työpaikoilla kosteusvauriot yleisiä

Noin kolmasosa opettajista ilmoittaa tehneensä omassa työpaikkarakennuksessaan, koulussa, päiväkodissa tai oppilaitoksessa, havaintoja kosteusvaurioista.
Eniten omissa työtiloissa näkyviä kosteusvaurioita oli 1970-luvulla valmistuneissa rakennuksissa. Tämän aikakauden tiloissa työskentelevistä joka kymmenes ilmoitti omien työtilojensa kosteusvaurioista.
 
Oppilaitosrakennuksen ikä on selvityksen perusteella yhteydessä kosteus- ja sisäilmaongelmien yleisyyteen. Homeen haju on yleisintä 1960- ja 1980-luvun rakennuksissa. Niissä työskentelevistä opettajista yli 50 prosenttia kertoi aistineensa homeen hajua joko toisinaan tai jopa päivittäin.
 
Rakennuksen ikä näyttäisi olevan yhteydessä koettuun terveydentilaan. Kaksi kolmasosaa 1970-luvun rakennuksissa työskentelevistä välttäisi tiettyä kiinteistön osaa, jos se vain työn puolesta olisi mahdollista.
 
– Selvitys osoittaa, että rakennusten korjaaminen on yhä suurelta osin pintakorjaamista ja laastarointia. Viidesosa vastaajista ilmoitti, että työpaikkarakennusta ei ole korjattu kosteusvaurioiden tai muiden syiden vuoksi viiden viime vuoden aikana. Laajoja korjauksia on tehty eniten 1970-luvun koulurakennuksissa, mutta niistäkin kuitenkin vain 16 prosentissa kohteista, OAJ:n työelämäasiamies Riina Länsikallio kertoo.
 
Opettajien vastausten perusteella parhaassa kunnossa ovat 2000-luvulla valmistuneet oppilaitos-, koulu- ja päiväkotirakennukset, mutta niistäkin useaan on jouduttu tehostamaan ilmanvaihtoa tai tekemään tiivistys- ja kosteusvauriokorjauksia.
Kosteusvaurioiden ohella oppilaitoksissa kärsitään yleisesti riittämättömästä ilmanvaihdosta ja tunkkaisesta ilmasta. – Huonosta sisäilmasta kertoo yli puolet vastaajista, Länsikallio toteaa.
 
– Hallitus on luvannut valtion tukea koulujen ja muiden julkisten rakennusten sisäilmaongelmien korjaamiseen. Vaikka julkisen rakentamisen sääntelyä tarkennettaisiin, on myös nykyisten kouluympäristöjen ongelmat korjattava kiireellisesti. Uusilla kuntapäättäjillä on tässä näytön paikka.
 
Kyselyn tiedot ilmenevät OAJ:n ja Turun yliopiston sisäilmakyselyn ennakkotiedoista. Kyselyyn vastasi 4 056 opettajaa päiväkodeista yliopistoon. Koko kyselyn tulokset ja opettajien arviot työympäristön sisäilman vaikutuksesta terveydentilaan julkistetaan ensi syksynä.
 
Kuva Ari Korkala
null