Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

OAJ lähelläsi: Uusille opettajille tervetulopaketti

OAJ Etelä-Karjalan puheenjohtaja Sanna Kettunen haluaa alueensa opettajan näkyvän, kuuluvan ja voivan hyvin.
OAJ lähelläsi -juttusarjassa alueyhdistysten puheenjohtajat kertovat oman yhdistyksensä työstä sekä tärkeimmistä kuulumisista, onnistumisista ja haasteista. Tällä kertaa vuorossa on OAJ Etelä-Karjalan puheenjohtaja Sanna Kettunen.
 
1. Kehitämme Etelä-Karjalassa luottamusmiesten yhteistyötä ja verkostoitumista. Tapaamisissa pohdimme yhdessä haasteita ja jaamme hyviä käyntänteitä ja onnistumisia. Tapaamisten yhteydessä järjestetämme välillä myös koulutusta. Esimerkiksi helmikuussa luottamusmiehet ja yhdistysten puheenjohtajat saivat neuvottelutaidon koulutusta.
 
2. Alueemme on edelläkävijä. Saimaan ammattikorkeakoulun ja Lappeenrannan yliopiston konsernin rakentaminen on jo pitkällä, ja yliopiston kielikeskus on siirtynyt ammattikokeakouluun. Etelä-Karjala haluaa myös olla kokeilemassa uutta maakuntahallintoa ensimmäisten joukossa.
 
3. Yhteinen opettajuus on Etelä-Karjalassa vahva, ja eri opettajaryhmät toimivat alueyhdistyksessä hyvässä yhteistyössä. Lappeenrannassa esimerkiksi järjestimme eri sektorien toimijoiden yhteiset kuntavaalitilaisuudet, joissa esiteltiin koulutuksen asioita varhaiskasvatuksen, peruskoulujen, lukioiden, ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulujen ja yliopiston näkökulmista.
 
4. Luottamusmiesten verkoston rakentaminen, edunvalvonnallinen koulutukset ja tehokas tiedottaminen ovat vahvistaneet alueyhdistyksemme roolia edunvalvojana. Lisäksi olemme tukeneet paikallisyhdistyksien vuorovaikutusta kuntapäättäjien kanssa.
 
5. Sisäilmaongelmia on monissa päiväkodeissa ja kouluissa myös Etelä-Karjalassa. Lapsen, nuoren tai opettajan altistumisella sisäilmaongelmille on pitkävaikutteiset seuraukset yksilölle ja yhteiskunnalle. Olemme jakaneet tietoa siitä, miten sisäilmaongelmien ilmetessä kannattaa toimia.
 
6. Ammatillisen koulutuksen reformin tuomia muutoksia ja rahoituksen leikkausten vaikutuksia seuraamme huolestuneina. Rahoituksen väheneminen on kasvattanut opiskelijaryhmien kokoa. OAJ on the Road vieraili syksyllä 2016 Saimaan ammattiopisto Sampossa. Keskustelussa nousi esiin tavoite pitää lähiopetuksen määrä nykyisella tasolla.
 
7. Opetushenkilöstön jaksaminen muutoksen paineissa huolestuttaa. Alueyhdistyksen ammatillinen jaosto on järjestänyt työhyvinvointikoulutusta opettajille ja vienyt huoliviestiä myös päättäjille. Alueyhdistys järjesti syksyllä 2016 yhdessä OAJ:n kanssa johtamispäivät, joissa keskityttiin esimiesten työhyvinvointiin muutoksessa. Vastaavaa koulutusta on suunnitteilla myös ensi syksylle.
 
8. Seuraamme koulutuskentän muutoksia jokaisella kouluasteella ja kaikissa kunnissa. Toimijamme ovat kiinnostuneita yhteiskunnallisista asioista ja pitävät aktiivisesti yhteyttä kunnallisiin päättäjiin.
 
9. Tarvitsemme lähivuosina uusia aktiivitoimijoita, jotta pystymme kasvamaan vahvaksi vaikuttajaksi ja takaamaan toimijoiden jaksamisen.  Säännöllisellä nope2 -koulutuksella haluamme lisätä nuorten opettajien tietoisuutta yhdistystoiminnasta. Ensi syksystä alkaen jaamme kaikille uusille opettajille tervetulopaketin.
 
10. Järjestämme koulutusta sekä Lappeenrannassa että Imatralla ja huomioimme järjestelyissä kaukaa saapuvat. Välitön ilmapiiri ja jäsenten aito kuunteleminen ovat meille tärkeitä. Tuomme yhteistä opettajuutta esiin eteläkarjalaisen ilon ja naurun kera. Tullaan tutuiksi ja pidetään yhdessä huolta, että eteläkarjalainen opettaja kuuluu, näkyy ja voi hyvin!
 
OAJ Etelä-Karjala viestii verkossa:
www.oajetelakarjala.fi
www.facebook.com/oajetelakarjala
 
Teksti: Maija-Leena Nissilä
Kuva: Mikko Kauppinen
 
Lue sarjan aikaisemmat jutut:
OAJ lähelläsi: Etelä-Savo
OAJ lähelläsi: Pääkaupunkiseutu
OAJ lähelläsi: Kymenlaakso
OAJ lähelläsi: Pohjois-Pohjanmaa
OAJ lähelläsi: Kanta-Häme
OAJ lähelläsi: Pohjois-Savo
OAJ lähelläsi: Pirkanmaa
OAJ lähelläsi: Keski-Suomi
OAJ lähelläsi: Pohjois-Karjala
OAJ lähelläsi: Lappi
OAJ lähelläsi: Kainuu
OAJ lähelläsi: Pohjanmaa
null