Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Sivistysvaliokunta: Opettaja on ammatillisen reformin avainhenkilö

Sivistysvaliokunta hyväksyi eilen ammatillisen koulutuksen reformilakiesityksen sisällön, mutta teki siihen joitakin muutosehdotuksia. Lopputuloksessa näkyy OAJ:n pitkäjänteinen vaikuttamistyö.
Sivistysvaliokunta totesi, että opettajat ja opinto-ohjaajat ovat ammatillisen koulutuksen reformin avainhenkilöitä, sillä opetuksen henkilökohtaistaminen ja osaamisen kehittymisen seuranta haastavat opettajien ja opinto-ohjaajien osaamisen aivan uudella tavalla.
 
Valiokunta korosti myös opiskelijan oikeutta saada riittävästi opetusta, opinto-ohjausta ja ohjausta, jotta hän voi saavuttaa tutkinnon perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet.
 
– Valiokunta pohti mietinnössään lakiesitystä laajasti. On poikkeuksellista, että se otti kantaa myös moneen sellaiseen muutosesitykseen, jota se ei itse esittänyt, OAJ:n koulutusasiain päällikkö Nina Lahtinen sanoo.
 
OAJ:n vaikuttaminen tuotti tulosta
 
Uudistuksen myötä ammatillisista opettajista tulee oppijoiden ohjaajia ja valmentajia, ja heidän tehtävänsä painottuu entistä vahvemmin työelämäyhteistyöhön.
 
Sivistysvaliokunnan mukaan riittävä ja tehtäväänsä pätevä henkilöstö on edellytyksenä ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan myöntämiselle. Valiokunta toi esiin, että rehtoreita ja opettajia on oltava riittävä määrä suhteessa järjestämistapaan ja työtehtäviin.
 
Lakiesityksestä käyvät ilmi ammatillisen opettajan tärkeimmät tehtävät. Opettaja osallistuu henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laadintaan sekä osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen vähintään arvioijan roolissa. Opettaja toimii osaamisen arvioijana opiskelijan näytöissä yhdessä työelämän edustajan kanssa. Opettaja ja opinto-ohjaaja vastaavat uudesta tutkinnon osasta, joka keskittyy opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiuksiin.
 
– Opettajan roolin kirjaaminen lakiin osoittaa, että onnistuimme tekemään pedagogisesti koulutettujen kelpoisten opettajien työn näkyväksi päättäjille pitkäjänteisellä vaikuttamistyöllä, Lahtinen iloitsee.
 
Avainsanana henkilökohtaistaminen
 
Opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma kuuluu ammatillisen koulutuksen reformin keskeisimpiin asioihin, ja sen laadinnassa tarvitaan opettajan osaamista. Suunnitelmaan kirjataan se, millaista opetusta ja ohjausta opiskelija tarvitsee.
 
– Pidän tärkeänä valiokunnan toteamusta, jonka mukaan opiskelijan edellytykset itsenäiseen opiskeluun on arvioitava yhdessä opiskelijan kanssa. Sivistysvaliokunta painottaa myös opiskelijan työviikon eheyttä eli opiskelijan kannalta mahdollisimman kattavaa opintojen ja työn vuorottelua, jossa pakolliset tauot opiskelussa minimoidaan, Lahtinen toteaa.
 
OAJ kannattaa valiokunnan tavoin sitä, että henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laadintaa ja päivittämistä varten on syytä laatia valtakunnallinen, kaikkien koulutuksen järjestäjien ja opiskelijoiden käytössä oleva digitaalinen eHOKS.
 
Koulutuskorvaus ei kuulu koulutussopimukseen
 
OAJ pitää merkittävänä sitä, että valiokunta piti lakiesityksen linjan, jossa koulutussopimus ja oppisopimus erotetaan selkeästi toisistaan. Koulutussopimuksessa ei makseta jatkossa koulutuskorvauksia, ei solmita työsuhdetta eikä makseta palkkaa.
 
Valiokunta esitti lausumia, joiden mukaan eduskunnan on seurattava reformin toteutumista laajasti. Yksi seurattavista asioista on se, pystytäänkö työpaikalla tapahtuvaa oppimista lisäämään. Useat tahot ovat epäilleet tämän tavoitteen toteutumismahdollisuuksia.
 
Seurattavia asioita ovat myös uusi rahoitusjärjestelmä sekä reformin vaikutukset koulutuksen saavutettavuuteen, opintojen keskeyttämisen vähentämiseen ja koulutustakuun toteutumiseen.
 
– Nämä lausumat vastaavat OAJ:n esityksiä, Lahtinen kiittää.
 
Lain käsittely jatkuu tänään keskiviikkona täysistunnossa sivistysvaliokunnan valmistelun pohjalta, ja päättynee kesäkuun loppuun mennessä. Ehdotettujen lakien on tarkoitus tulla voimaan heti tammikuun 2018 alusta. Lakia täsmentävien asetusten säätäminen jatkuu vielä pitkälle syksyyn.
 
Lue lisää amisreformista täältä.
Teksti: Tiina Tikkanen
Kuva: 123RF
null