Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Budjettiesityksen plussat ja miinukset

Hallitus päätti budjettiriihensä torstaina. OAJ:n koulutuspoliittinen asiantuntija Suvi Pulkkinen avaa tulevan vuoden budjetin sisältöä.
+ Maksuton varhaiskasvatus kokeiluun
 
Budjetissa: Hallitus käynnistää laajan kokeilun vuosina 2018–2019 viisivuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta yhdessä halukkaiden kuntien kanssa. Kokeiluun käytetään 5 miljoonaa euroa valtion rahoitusta.
 
OAJ:n mielestä maksuton varhaiskasvatus on tärkeä avaus. Kokeiluun pitäisi liittyä tutkimusta siitä, millainen vaikutus maksuttomuudella on muun muassa osallistumisen esteiden purkamiseen. Kokeilut pitäisi kohdistaa nimenomaan päiväkotien pedagogiseen varhaiskasvatukseen.
 
 
+ Perhevapaauudistus käynnistyy
 
Budjetissa: Varhaiskasvatusuudistuksen rinnalle tulee perhevapaauudistus. Sillä on tarkoitus vahvistaa työelämän tasa-arvoa, työllisyyttä, varhaiskasvatukseen osallistumista ja lapsiperheiden arjen sujuvuutta.
 
OAJ:n mielestä on hienoa, että hallitus tarttuu toimeen ja että uudistus tehdään käsikädessä varhaiskasvatuksen kehittämisen kanssa. Varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus ja perhevapaajärjestelmä ei saa olla sen esteenä. Tasa-arvoiset mahdollisuudet vanhemmuuteen ja työssäkäyntiin ovat toinen tärkeä lähtökohta.
 
 
+ Perusopetuksen tasa-arvoa vahvistetaan
 
Budjetissa: Opetukseen sekä koulujen ja sivistystoimen johdon koulutukseen kohdistetaan 10 miljoonan euron lisärahoitus. Myös luonnontieteiden ja matematiikan opetukseen tulee 5 miljoonan euron lisäys.
 
OAJ:n mielestä nämä ovat tärkeitä ratkaisuja peruskoulun yhdenvertaisuuden pelastamiseksi. Myös OAJ on esittänyt huolensa alueellisen tasa-arvon toteutumisesta: koulujen ja kunnan sivistystoimen johtamiseen tarvitaan panostuksia, jotta kehittämistoiminta kunnassa on tavoitteellista ja toimivaa. Samalla perusopetus vaatii pitkäjänteistä kehittämistä ja suunnitelmaa rahoitustason korjaamiseksi vähintään pohjoismaiselle keskitasolle.
 
Juttu jatkuu kuvan jälkeen.
 
 
+ Ammatilliseen koulutukseen uusia aloituspaikkoja
 
Budjetissa: Ammatilliseen koulutukseen lisättiin 1 000 opiskelupaikkaa nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi ja osaamistarpeisiin vastaamiseksi. Lisäpaikat kohdennetaan erityisesti työttömille ja nuorille, jotka ovat työttömyysuhan alla. Rahaa tähän tuli lisää 9,4 miljoonaa euroa.
 
OAJ:n mielestä ammatillisen koulutuksen tarjoaminen ja räätälöinti tälle kohderyhmälle on erittäin tärkeää, ja lisärahoitus on tervetullut. Nuorista aikuisista 15 prosenttia ei ole suorittanut toisen asteen tutkintoa. Samaan aikaan kuitenkin nuorten aikuisten osaamisohjelma on ajettu alas. Vielä viime vuonna siihen oli yli 25 miljoonan euron rahoitus.
 
 
+ Ammattikorkeakouluille vihdoin tunnustusta tki-toiminnasta
 
Budjetissa: Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan kohdistetaan uusi 5 miljoonan euron määräraha.
 
OAJ:n mielestä päätös on tärkeä osoitus siitä, että ammattikorkeakoulujen mahdollisuudet tukea elinkeinoelämää ja toimia yritysten kumppaneina, tunnistetaan. Amk:lla on tärkeä rooli tukea pieniä ja keskisuuria yrityksiä, kun ne uudistavat palvelujaan ja tuotantoaan. Tällä tiellä on syytä jatkaa.
 
Juttu jatkuu kuvan jälkeen.
 
 
+ Panostuksia korkeakoulutukseen ja tutkimukseen
 
Budjetissa: Tekniikan alan yliopistojen FItech-verkostoyhteistyötä laajennetaan 2 miljoonan euron lisäyksellä. Suomen Akatemian määrärahavaltuutta korotetaan 25 miljoonalla eurolla ja myös Tekesille tulee TKI-toiminnan rahoitukseen 30 miljoonan euron lisäys.
 
OAJ:n mielestä lisäys on paikallaan, koska korkeakoulutuksella ja tutkimuksella on tärkeä rooli yhteiskunnan ja työelämän uudistamisessa. 
 
 
+ Aikuisten mahdollisuuksia kouluttautua vahvistetaan
 
Budjetissa: Korkeakoulutettujen muuntokoulutuskokeilusta tulee pysyvä malli. Henkilö, jolla on jo aiempi korkeakoulututkinto, voi työvoimakoulutuksena tehdä uuteen korkeakoulututkintoon johtavia opintoja. Tavoitteena on työllisyyden edistäminen ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen erityisesti kasvavilla toimialoilla.
 
Korkeakoulutukseen varataan 6 miljoonaa euroa niillä alueilla, joilla on tarve työikäisen väestön osaamisen uudelleen suuntaamiseen.
 
OAJ:n mielestä kokeilun vakinaistaminen on tarpeellinen asia, ja myös OAJ on vaatinut hallitukselta muuntokoulutukseen lisäpanostuksia. OAJ edellyttää, että korkeakouluille osoitetaan riittävät voimavarat muuntokoulutuksen tarjoamiseen. Muuntokoulutuksen mahdollistaminen olisi tarpeen myös muille kuin korkeakoulutetuille.
 
 
+ Työttömyysetuudella opiskelu helpottuu
 
Budjetissa: Työttömien mahdollisuutta päivittää osaamistaan helpotetaan mahdollistamalla työttömyysturvan käyttö lyhytkestoiseen opiskeluun. Työnhakija voi jatkossa opiskella päätoimisesti työttömyysturvalla enimmillään 6 kuukauden ajan ilman te-toimiston harkintaa. Uudistukseen varataan 3,5 miljoonaa euroa. Lisäksi jatkossa voi lähteä yrittäjäksi aiempaa joustavammin myös työttömyysturvalla.
 
OAJ:n mielestä on tärkeää poistaa esteitä osaamisen kehittämiseltä. Kouluttautuminen on paras keino edistää työllistymismahdollisuuksia.
 
 
+ Verotuspäätöksillä kompensoidaan kikyä
 
Budjettiriihen tulos: Palkansaajalle kompensoidaan tuloverotuksessa maksujen korotukset, joista kilpailukykysopimuksessa päätettiin. Kaikille tuloluokille tuli yhteensä 270 miljoonan euron edestä ansiotuloveron kevennyksiä.
 
OAJ:n mielestä on hyvä, että palkansaajien verotus ei kiristy. Näin oli sovittu.
 
Juttu jatkuu kuvan jälkeen.
 
 
– Lukiokoulutus jäi rannalle
 
Budjettiriihen tulos: Hallitus ei lisännyt lukiokoulutuksen rahoitusta.
 
OAJ:n mielestä rahoituspohjan vaje voi vaarantaa hyvätkin uudistusaikeet. Lukiokoulutuksen kehittäminen on käynnistynyt tänä syksynä ja uudet lait olisi tarkoitus antaa jo ensi keväänä.
 
 
– Koulutuksen perusrahoitusta ei nostettu
 
Budjettiriihen tulos: Koulutuksen perusrahoitustasoa ei ole nostettu tällä hallituskaudella, vaikka kustannukset nousevat. Esimerkiksi korkeakouluille ja ammatilliselle koulutukselle tämä tarkoittaa 80 miljoonan euron leikkausta ensi vuodelle.
 
OAJ:n mielestä indeksijäädytyksistä olisi voinut luopua nyt, kun taloudessakin menee paremmin.
 
 
Teksti: Salla Hongisto
Asiantuntija: Suvi Pulkkinen, OAJ
Kuvat: 123RF ja Antti Ihalainen
 
null