Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Yhdistyminen vaatii selvät sävelet

OAJ:n ja YHL:n uusi ohjeistus kertoo, miten liikkeenluovutus tehdään lakien mukaan ja hyvässä hengessä henkilöstön kanssa.
Liikkeenluovutuksessa työnantaja luovuttaa liiketoimintansa kokonaisuudessa tai osittain toiselle työnantajalle. Korkeakoulutuksessa on tehty viime vuosina pari liikkeenluovutusta, joissa on ollut OAJ:n jäseniä mukana.
 
Vaasan yliopiston tutkintoon johtava kielten koulutus ja tutkimus siirtyi Jyväskylän yliopistoon. Lappeenrannassa yliopiston ja ammattikorkeakoulun kielten ja viestinnän opetus siirrettiin saman katon alle.
 
Muutostilanteessa henkilöstö ja henkilöstön edustajat kaipaavat neuvoja asioista, jotka on otettava huomioon ja joista on keskusteltava johdon kanssa.
 
– Siksi olemme tehneet Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL:n kanssa oppaan, jossa kerrotaan liikkeenluovutuksen pääkohdat, yliopistoasiamies Hanna Tanskanen OAJ:stä sanoo.
 
Ykkösasia muutostilanteissa on avoin ja riittävä viestintä
 
– Oikea-aikaisen tiedon merkitys on todella tärkeää. Luottamusmiehet ovat tärkeä linkki korkeakoulujen johdon ja henkilöstön välillä, Hanna Tanskanen sanoo.
 
Esimerkiksi työsuhteen ehdot tai työntekijän edut eivät muutu, ellei muutoksista erikseen sovita. Luovutuksen saaja ei saa irtisanoa työntekijän työsopimusta vain liikkeenluovutuksen perusteella.
 
Esitteestä löytyy luottamismiehille tarkoitettu muistilista ja liikkeenluovutuksen kulku. Luottamusmiehen pitäisi muistaa käsitellä henkilöstön ja työnantajan keskusteluissa muun muassa seuraavat asiat:
 
  • Liukuvan työajan saldot
  • Pitämättömät lomat ja saldovapaat
  • Siirtymäajan säännökset kuten irtisanomissuoja ja muutosturva
  • Työterveyshuoltoon liittyvät asiat
  • Luottamushenkilöiden asema
  • Eläkeasiat
 
Muutoksia luvassa
 
Hanna Tanskanen toteaa, että korkeakoulutuksessa puhaltavat nyt muutoksen tuulet. 
 
– Viime vuosina on ollut useita rakenteellisen kehittämisen hankkeita ja profilointivaatimuksia, joita on myös edesautettu lainsäädäntömuutoksin ja strategisen rahan voimin. Esimerkiksi eduskunnassa käsitellään lakimuutosta, jossa korkeakoulujen välistä yhteistyötä laajennettaisiin niin, että korkeakoulu voi hankkia tutkintoon johtavasta opetuksesta melkein puolet toiselta korkeakoululta. 
 
Hän huomauttaa, että myös korkeakouluvisiotyön yhteydessä on väläytelty yhteisen korkeakoululain valmistelun aloittamista. 
 
– Päätöksillä voi olla henkilöstölle isojakin vaikutuksia, ja on hyvin mahdollista, että jatkossa liikkeenluovutuksia ja yhteistoimintamenettelyjä on tulossa yhä enemmän.
 
Tutustu esitteeseen
 
Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ovat valmistaneet Henkilöstön asema liikkeenluovutuksessa. Liitot ovat tiivistäneet yhteistyötään, koska yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa on paljon yhteistyö- ja fuusiohankkeita, jotka vaikuttavat kummankin liiton henkilöstöön. 
 
Teksti: Tiina Tikkanen
Kuva: 123rf
null