Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Ylin päättävä elin

Valtuusto on OAJ:n ylin päättävä elin, joka edustaa kaikkia 120 000:ta jäsentä. Valtuusto valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi.
Varsinaisia jäseniä on 150 ja varajäseniä samoin. Valtuutetut valitaan vaalipiireittäin yleisillä ja suhteellisilla vaaleilla. Jokaisesta vaalipiiristä valitaan vähintään kaksi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä.

Uuden valtuuston toimikausi alkaa kokouksesta 16.–18.5.2018 lähtien ja kestää neljä vuotta.

Ensimmäisessä kokouksessaan valtuusto valitsee järjestölle puheenjohtajan ja hallituksen, johon kuuluu 20 jäsentä. Lisäksi valitaan valtuuston puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa.

Valtuusto hyväksyy järjestön strategian ja linjaa neuvottelutavoitteita, hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion ja päättää jäsenmaksuosuudesta. Valtuustossa käsitellään myös jäsenyhdistysten tekemät aloitteet ja päätetään jatkotoimista.
Käsiteltäväksi tulevat myös neuvotteluselonteot, sopimustavoitteet ja mahdolliset työtaistelutoimet.

Sääntömääräisiä kokouksia on vuosittain kaksi, marraskuussa ja toukokuussa. Tarvittaessa valtuusto kutsutaan ylimääräiseen kokoukseen.

Valtuuston päätöksiä ja linjauksia toteuttaa ja panee toimeen OAJ:n hallitus.
null