Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Neljä vaalipiiriä: YSI, LTOL OAO ja YLL

Vaalipiirejä on neljä. Vaalipiirien välinen paikkajako noudattaa valtakunnallisten piirien jäsenmäärän mukaista suhdetta. Paikat määräytyvät sen mukaan, mikä piirin jäsenmäärä on 1.1.2018.
Vaalipiirit ovat yleissivistävien opettajien YSI-vaalipiiri, Lastentarhanopettajaliiton vaalipiiri, ammatillisten opettajien OAO:n valtakunnallinen vaalipiiri ja Yliopistojen opetusalan liiton YLL:n vaalipiiri. YSI on jakautunut 17 alueelliseen vaalipiiriin. Näistä Finlands Svenska Lärarförbundet FSL:n vaalipiiri on koko maan kattava alueellinen vaalipiiri.
 
Yleissivistävät opettajat OAJ-YSI-vaalipiiri
17 alueellista vaalipiiriä, joista FSL:n (Finlands Svenska Lärarförbund) alueellisena vaalipiirinä koko maa.
 
OAO (ammatillisten opettajien valtakunnallinen piiri)
Vaalipiiri sisältää 7 valtakunnallisen yhdistyksen jäsenistön. Yhdistykset ovat Ammatilliset opettajat AO, Aikuisopettajien liitto AKOL, Kuulo- ja näkövammaisten opettajat KSOLLI, Suomen kaupan ja kulttuurin opettajat SKO, Suomen musiikinopettajien liitto SMOL, ammattikorkeakoulujen tekniikan opettajat TOOL ja Koulutuksen esimiehet ja asiantuntijat KEA.
 
Lastentarhanopettajaliitto LTOL
Vaalipiiri kattaa koko jäsenistön
 
Yliopistojen opetusalan liitto YLL
Vaalipiiri kattaa koko jäsenistön
 
Edellisissä vaaleissa paikkajako oli seuraava:
OAJ-YSI
Vaalipiiri 
Paikat
 
 
Etelä-Karjala
2
 
Etelä-Savo
2
 
Kainuu
2
 
Kanta-Häme
3
 
Keski-Suomi
5
 
Kymenlaakso
3
 
Lappi
3
 
Pirkanmaa                                 
8
 
Pohjanmaa                               
6
 
Pohjois-Karjala                        
 
Pohjois-Pohjanmaa                  
 
Pohjois-Savo                            
 
Päijät-Häme                               
3
 
Pääkaupunkiseutu                   
15
 
Satakunta                                   
4
 
Uusimaa                                    
7
 
Varsinais-Suomi                         
7
 
FSL, alueena koko maa   
LTOL          
 
22
OAO
 
33 
YLL   
 
 3
 
Valtuutettuja yhteensä
150
 
null