Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

OAJ esittää kotihoidontuen lyhentämistä

Kun kotihoidontukikausi lyhenee, päiväkoteihin tulee lisää lapsia. OAJ:n mielestä perhevapaauudistuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämisen pitää tapahtua rinnakkain.
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on tyytyväinen, että hallitus on päättänyt aloittaa perhevapaauudistuksen. Suomessa syntyi 2015 vähemmän lapsia kuin nälkävuosina, ja tutkimusten mukaan syntyvyyteen vaikuttavat eniten lapsiperheiden mahdollisuudet työ- ja perhe-elämän yhdistämiseen.
 
OECD suositteli vuonna 2016 Suomelle kotihoidontuen kokonaiskeston lyhentämistä talouspoliittisena toimenpiteenä.
 
Kotihoidontuki vaikuttaa naisten työuraan
 
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n mielestä lasten kotihoidontuen jaksoa voidaan lyhentää nykyisestä kolmesta vuodesta siihen asti, kun perheen nuorin lapsi täyttää kaksi vuotta.
 
Kotihoidontuella on kauaskantoisia vaikutuksia naisten työuraan ja palkkakehitykseen. Eniten kotihoidontukea käyttävät huoltajat, joilla ei ole toisen asteen tutkintoa tai työpaikkaa, johon palata.
­
 
– Näille äideille ja isille tulee järjestää esimerkiksi aikuiskoulutusta ja muuta työllistymistä edistävää koulutusta, varhaiskasvatuksesta vastaava erityisasiantuntija Ritva Semi sanoo.
 
Pedagogista varhaiskasvatusta vahvistettava
 
OAJ:n mielestä perhevapaauudistusta ei voi kuitenkaan käsitellä irrallaan pedagogisen varhaiskasvatuksen kehittämisestä.
 
OAJ haluaakin, että perhevapaauudistuksessa muistetaan jokaisen lapsen oikeus saada tavoitteellista ja pedagogista varhaiskasvatusta.
 
Maksutonta varhaiskasvatusta yli kolmevuotiaille
 
Varhaiskasvatukseen osallistumista on kannustettava niin, että kaikille kolme vuotta täyttäneille lapsille tarjotaan maksutonta, osapäiväistä pedagogista varhaiskasvatusta.
 
­– Eriarvoistavat käytännöt kuten kotihoidontuen kuntalisät kannustavat valitettavasti päinvastaiseen suuntaan, Semi sanoo.
 
OAJ pitää hyvänä sitä, että hallitus on alentanut varhaiskasvatusmaksuja.
 
– Näin lisätään työllisyyttä, kannustetaan naisia palaamaan työmarkkinoille kotihoidontukijakson jälkeen ja mahdollistetaan lasten osallistuminen pedagogiseen varhaiskasvatukseen.
 
Kaksi lastentarhanopettajaa per ryhmä
 
Pedagogisen varhaiskasvatuksen vahvistamiseksi myös päiväkotien henkilöstörakennetta on kehitettävä niin, että lapsiryhmissä on kaksi lastentarhanopettajaa.
 
– Yhteiskunnan ei kannata maksuttomuudella tukea mitä tahansa lasten kanssa toteutettavaa toimintaa, Semi sanoo.
 
Lasten hoitovastuuta jaettava tasaisemmin
 
Uuden perhevapaajärjestelmän on edistettävä naisten työllisyyttä ja lasten hoitovastuun entistä tasaisempaa jakautumista äidin ja isän kesken. Järjestelmän on joustettava erilaisten perheiden ja esimerkiksi osa-aikaisen tai pätkätyön mukaan.
 
Semi korostaa, että järjestelmän uudistamiseen tulee varata aikaa.
 
– Näin voidaan suunnitella ja valmistella kuntien palvelujärjestelmä tarpeeksi laadukkaasti.
 
OAJ esitti kantansa perhevapaauudistukseen tiistaina 26.9. sosiaali- ja terveysministeriön kuulemistilaisuudessa. Oman näkemyksensä kävi kertomassa 22 eri järjestöä ja tahoa.
 
Teksti: Tiina Tikkanen
Kuva: Heikki Pölönen
null