Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Onko opettajista tulossa hallinnon resurssi?

Hallinnon työntekijöitä vähennetään, heidän työnsä valuu opettajille, mutta opettajien työtä ei valu minnekään. Näin voi kuvata indeksin jäädyttämisen ja rahoitusleikkausten seurauksia yliopistotyön arjessa. Avain työajan hallintaan löytyy pitkäjänteisestä suunnittelusta ja työsuunnitelman entistä paremmasta hyödyntämisestä.
Niin hallinnon kuin opettajienkin ahdingosta ovat osaltaan vastuussa määrärahojen leikkaajat eli päättäjät. Kun rahaa on vähemmän, voi organisaatiossa syntyä kiusaus siirtää pienenevän henkilöstöryhmän töitä muille työntekijöille. Myös hallinnon työntekijät ovat ylikuormittuneita.
 
Toisena syynä työkuormaan on jatkuva tutkintojen ja organisaatioiden uudistaminen. Kun kukaan ei osaa tai ehdi vastata opiskelijan kysymyksiin, hän kääntyy opettajan puoleen. Syntyy näkymätöntä työtä, sillä opettaja harvemmin ennakoi tätä neuvonta- ja selvittelytyötä työsuunnitelmaa tehdessään. Yliopistojen rakenteiden jatkuvaan korjaamiseen kuluvan ajan pitää alkaa vihdoin näkyä myös työaikaresursseina.
 
Mitä on opettajan hallinnollinen työ?
 
Opetuksen, ohjaamisen ja neuvonnan rajapinta on usein liukuva. Opettajan ohjaustehtäviin kuuluu ennen kaikkea omien opiskelijoiden ohjaaminen, erityisesti yksittäisen opintojakson sisällä. Ohjaavilla opettajilla (hops-ohjaajat) tulisi olla rajattu vastuu omaa oppiainetta koskevasta ohjauksesta. Lisäksi opettajat toimivat usein erilaisissa hallinnollisissa työryhmissä ja vastuutehtävissä.
 
Opettajilla on jo ennestään runsaasti ohjaustehtävän ulkopuolisia töitä kuten kurssikuvausten, lukujärjestysten ja tilavarauksien tarkistamista. Hallintohenkilöstön pieneneminen lisää painetta siirtää opettajille myös esimerkiksi opintosuoritusten kirjaamista – osin useassa päällekkäisessä tietojärjestelmässä. Lisäksi opettajille vyöryy yhä enemmän erilaista silppua ja sälää alkaen matkalippujen tilaamisesta aina tarjoilukustannusten selvittelyyn tai palkkiolomakkeiden hallinnointiin.
 
Tieto kulkee yhä huonommin ja myös asioiden selvittämisestä on tullut keskeisempi osa yliopiston opettajan työkuvaa. Henkilöstöpulan ohella tähän on vaikuttanut muun muassa tutkintouudistus, jonka mukanaan tuomat muutokset ovat aiheuttaneet sekaannuksia jo parin vuoden ajan. Tämä ei saa olla pysyvä tila.
 
Työsuunnitelma kehittämisen välineenä
 
Työsuunnitelman tarkoitus on tehdä eri tehtäviin kuluva aika näkyväksi. Mutta mikä työsuunnitelmaan merkittävä työ loppujen lopuksi kuuluu minkäkin otsikon alle? Vastaus riippuu siitä, halutaanko työsuunnitelman avulla niitata kiinni teoreettiset 1624 tuntia vai halutaanko työsuunnitelmaa käyttää kehittämisen välineenä ja parantaa työajan tarkoituksenmukaista käyttöä.
 
Tutkimuksen alasta riippuen esimerkiksi väitöskirjatutkijan kanssa työskentely voi olla luonteeltaan ohjausta tai nuoremman tutkijan kanssa tutkimista. Entä ovatko opiskelijavalinnat ja haastattelut hallinnollista työtä vai opetukseen kuuluvaa työtä? Voidaan myös pohtia, onko pakollisten opintohallinnollisten töiden paikka työsuunnitelmassa hallinnon vai opetuksen alla. Jos ne merkitään osaksi opetustehtävää, voidaan myös tältä osin tehdä näkyväksi opetukseen todellisuudessa kuluva aika. Hallinnolliset tehtävät eivät kuitenkaan saa vähentää opetuksen ja oppimateriaalin suunnitteluun varattua aikaa.
 
Suuria muun työn ja hallinnon "kaatoluokkia" ei työsuunnitelmaan pitäisi syntyä. Liian karkeaa jaottelua käytettäessä ei aina pystytä tunnistamaan välttämättömiä töitä. Ilman hallintoa voi syntyä oppimista, mutta ei opintoja.
 
Jos työsuunnitelmaa halutaan käyttää työn kehittämisen välineenä, työsuunnitelman toteutumisen läpikäynti vaatii vähintään vuosittaista vuorovaikutusta työntekijän ja esimiehen välillä. Lähtökohtana pitäisi olla se, että kukin tekee mahdollisimman paljon omaa koulutusta ja ammattitaitoa vastaavaa työtä.
 
Seppo Sainio
yliopistonlehtori
Helsingin yliopisto
 
  • Yliopistopäivät 2017 
    OAJ ja Yliopistojen opetusalan liitto YLL järjestävät yliopistopäivät 3.–4.11.2017. Tutustu yliopistopäivien nettisivuihin täällä.
null