Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Hyvän hallitustyöskentelyn resepti Jyväskylän yliopistossa

Hallitustyöskentely yliopistossa vaatii säännöllistä yhteydenpitoa henkilöstöjärjestöihin ja henkilöstön näkökulman huomioon ottamista, mutta myös yliopiston kokonaisedun ajattelua. Kilpailukyvyn merkitystä emme voi unohtaa, ja vuorovaikusta tarvitaan myös kaupungin ja elinkeinoelämän kanssa.    
Olen toiminut syksystä 2009 Jyväskylän yliopiston hallituksessa. Näiden kahden kauden aikana yliopistossa on tapahtunut paljon.
 
Minut valittiin seitsemän hengen hallitukseen kaikkien Jyväskylän yliopiston henkilöstöjärjestöjen tuella. Kukin ryhmä tahollaan suositteli jäsenilleen äänestämistäni, koska sitouduin pitämään yhteyttä järjestöihin ja välittämään heidän kuulumisiaan hallitukseen.
 
Säännöllinen ajatusten vaihto henkilöstöjärjestöjen kanssa on kannattanut. Se on taannut paljon lisätietoa ja taustatukea päätösten tekoon. Luottamuksellinen keskusteluyhteys on antanut paljon tietoa esimerkiksi siitä, miten henkilöstö on ottanut muutokset vastaan.
 
Henkilöstö on voimavara
 
On hyvä muistaa, että henkilöstön näkökulmien huomioiminen on yliopistolle voimavara: se auttaa säilymään vahvana, kilpailukykyisenä ja vetovoimaisena. Toisaalta hallitustyössä pitää ajatella koko yliopiston etua, ei asettaa etusijalle yhtä henkilöstöryhmää.
 
Haluan puolustaa opetuksen asemaa. Siinä minua on auttanut se, että yliopiston strategia painottaa oppimista, opetusta ja kehitystä tukevia kasvu- ja oppimisympäristöjä. Toki strategian sitominen henkilöstöohjelmaan ja sitä kautta opetushenkilöstön hyvinvointiin ja edunvalvontaan vaatii jatkuvaa seurantaa.
 
Kilpailukyvyn tärkeys
 
Yliopiston kilpailukyvystä puhuminen nostaa osalla karvat pystyyn. Kilpailuun on kuitenkin pakko tottua.
 
Kilpailukykyä parantavat hyvät opiskelijat, tutkimuksen ja opetuksen synergia ja henkilöstön pedagoginen osaaminen. Se perustuu myös tutkijoiden mahdollisuuksiin edetä urallaan ja tehdä kansainvälistä työtä. Näitäkään puolia ei voi koskaan korostaa tarpeeksi hallitustyössä. Olenkin muistuttanut laadukkaan esimiestyön ja johtamiskäytänteiden kehittämisen tärkeydestä vuosittain pidettävien johdon katselmusten yhteydessä.
 
Myös vuorovaikutus ja yhteistyö kaupungin ja elinkeinoelämän kanssa on tärkeää. Hallitus tapaa pari kertaa kautensa aikana sekä kaupungin johtoa että keskisuomalaisia kansanedustajia. Kansanedustajien kanssa keskustelemme korkeakoulupolitiikasta ja kerromme näkemyksemme esimerkiksi valmisteilla oleviin lakialoitteisiin.
 
Jyväskylän kaupungin edustajat haluavat kehittää yliopiston kanssa kaupungin näkyvyyttä ja houkuttelevuutta sekä koulutusvientiä.
 
Avoin tulevaisuus
 
Ensimmäiset 4–5 vuottani hallituksessa olivat huoletonta aikaa: yliopiston perusrahoitus pysyi kunnossa ja onnistunut sijoitustoiminta kasvatti varallisuutta. Talous on edelleen kunnossa, emmekä ole joutuneet turvautumaan irtisanomisiin.
 
Nykyhetken tilanteen me kaikki kuitenkin tunnistamme. Rakenteellinen kehittäminen sekä yliopistojen sisällä että niiden välillä luo epävarmuutta paitsi henkilöstön, myös hallitusten jäsenten keskuudessa.
 
Tutkijoilla ja opetushenkilöstöllä on monesti näkemyksiä muutoksiin, ja näiden näkemysten pitää kantautua hallitukseen asti. Siksi vuoropuhelua yliopistoyhteisön ja hallituksen välillä pitää jatkaa aktiivisesti.
 
Olen työskennellyt Jyväskylän yliopiston hallituksessa nyt yli kahdeksan vuotta, ja on aika jättää työ seuraavalle. Vaalit on pidetty, ja valituksi tuli – taaskin yhteisin ponnistuksin –  henkilöstöjärjestöjen yhteinen ehdokas, kokenut aktiivitoimija ja verkottunut yliopistonlehtori. Hän jatkaa työtäni ensi vuonna.
 
Auli Poutanen
lehtori
Jyväskylän yliopiston kielikeskus
 
  • Yliopistopäivät 2017
    OAJ ja Yliopistojen opetusalan liitto YLL järjestävät yliopistopäivät 3.–4.11.2017. Tutustu yliopistopäivien nettisivuihin täällä
null