Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Perustuslakivaliokunta ja OAJ: Yliopiston henkilöstön asema turvattava

OAJ on tyytyväinen perustuslakivaliokunnan lausuntoon, jonka mukaan yliopiston henkilöstö on otettava huomioon yliopiston hallituksen jäsenten valinnassa.
Tampereen uuden yliopiston on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2019. Uudessa yliopistossa yhdistyvät Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto.
 
– OAJ:n mielestä henkilöstön näkemyksestä ei huolehdittu riittävästi, kun uuden korkeakoulusäätiön hallitusta valittiin, korkeakouluasiamies Pasi Repo toteaa.
 
Henkilöstöjärjestöt vaativat, että esitetty laki viedään sivistysvaliokunnasta perustuslakivaliokuntaan, ja nyt perustuslakivaliokunta on antanut lausuntonsa. Sen mukaan säätiöyliopiston hallituksen kokoonpanon on määräydyttävä yliopistoyhteisön omin päätöksin ja vastaavia periaatteita noudattaen kuin julkisoikeudellisissa yliopistoissa.
 
OAJ on ollut huolissaan, että esitetyt järjestelyt kaventaisivat yliopistoyhteisön valtaa määrätä hallituksen kokoonpanosta usean vuoden ajan. Nyt valiokunta otti vahvan kannan, että lakiesityksen korjaus tältä osin on edellytyksenä yliopistoja koskevan lain päätökseen viemiselle.
 
Lisäksi perustuslakivaliokunta lausui, että korkeakouluilla ei ole velvoitetta opetusyhteistyön lisäämiseen.
 
OAJ:n mielestä uudistusten pitää ohjata korkeakouluja pikemmin kehittämään pedagogiikkaansa ja käyttämään opetusyhteistyöstä vapautuvia voimavaroja opetustehtävän resursointiin, opetuksen laadun kehittämiseen ja koulutustarjonnan parantamiseen.
 
Ammattikorkeakoulujen itsehallinto turvattava
 
Tampereelle on tarkoitus muodostaa konserni nykyisestä kahdesta yliopistosta ja ammattikorkeakoulusta. Perustuslakivaliokunta ei voinut ottaa kantaa ammattikorkeakoulun asemaan konsernissa.
 
– Huolemme on, että koska ammattikorkeakoulut eivät kuulu kyseisen perustuslain säännöksen piiriin, lakiehdotusta tarkastellaan vain yliopiston näkökulmasta, erityisasiantuntija Hannele Louhelainen kommentoi.
 
OAJ:n mielestä sivistysvaliokunnan pitää vielä ottaa kantaa ammattikorkeakoulun rooliin konsernissa, ja pitää huoli siitä, että ammattikorkeakoulun ja yliopiston yhteisön kohtelu ovat tasavertaisia. Olennaista on, että päätösvalta ei siirry ammattikorkeakoulun ulkopuolelle.
 
Lue perustuslakivaliokunnan lausunto täältä.
Lue myös OAJ:n lausunto korkeakoulujen kehittämisestä.
 
null