Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Vaaliaikataulu

Tästä aikataulusta selviävät valtuustovaalien tärkeät päivämäärät ja määräajat.
Tammikuu
 • Vaalipiirikohtaisen paikkajaon vahvistaminen 1.1.2018 jäsenmäärätilanteen mukaan
 • Valitsijayhdistys- ja vaaliliittoasiakirjojen palautus vaalipiireille 15.1. mennessä
 • Äänioikeuden tarkistusmahdollisuus 15.1.-24.1.
 • Ehdokasesittelytiedot vaaligalleriaa varten 22.1. mennessä
 • Keskusvaalilautakunnat vahvistavat ehdokasyhdistelmät 22.1. mennessä
 • Kampanjamateriaalin postitus yhdistyksille
 
Helmikuu
 • Vaalimateriaalin toimitukset yhdistyksiin
 • Ehdokasgalleria avataan OAJ:n verkkosivuilla
 • Ehdokasesittelyt Opettaja-lehdessä
 • Sähköinen ennakkoäänestys (ennakkoäänestyksen ja uurnavaalin valinneet vaalipiirit ja jäsenryhmät) 19.2.–4.3.
 
Maaliskuu
 • Sähköinen ennakkoäänestys jatkuu 4.3. saakka
 •  Vaaliluetteloiden toimitukset yhdistyksiin uurnavaalia varten
 • Sähköinen varsinainen vaali (tämän äänestystavan valinneet vaalipiirit ja jäsenryhmät) 14.3.–27.3.
 • Uurnavaali 26.–27.3. (kouluissa, oppilaitoksissa, muissa erikseen osoitetuissa paikoissa)
 • Uurnavaalin äänestyslippujen ja vaaliasiakirjojen toimittaminen paikallistasolta alueellisiin laskentakeskuksiin 3.4. klo 16.00 mennessä
 
Huhtikuu
 • Ääntenlasku alueellisissa laskentakeskuksissa 3.4. klo 16.00–
 • Vaalin tuloksen julkistaminen 5.4.
 • Vaalin tuloksen vahvistaminen viimeistään 12.4.
 • Uusien valtuutettujen koulutus 25.4.
 • Valtuutettujen ryhmäkokouspäivä 26.4. kaikille valtuutetuille
 
Toukokuu
 • Uusi valtuusto kokoontuu 16.–18.5.
 
 
Syksy 2017
Marraskuu
 • Vaalisihteerikoulutus (OAJ-YSI:n alueelliset vaalipiirit) 21.11.
 • Vaalisihteerikoulutus (valtakunnalliset piiri ja yhdistykset (OAO, LTOL, YLL) 23.11.
 • Jäsen- ja työpaikkatietojen tarkistus 30.11. saakka
 • Ehdokasrekrytointia ja valitsijayhdistysten perustamista
 
Joulukuu
 • Ehdokasrekrytointia ja valitsijayhdistysten perustamista
 • Vaalilittojen muodostaminen
 • Ehdokasesittelytiedot ehdokasgalleriaa varten
 
null