Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

PISA: Suomalaisoppilaat vahvoilla yhteisöllisessä ongelmanratkaisussa

Tulokset ovat pääosin linjassa Suomen muiden PISA2015-tulosten kanssa. Esiin nousee sukupuolten väliset huimat erot, jotka ovat maailman suurimpia. OAJ muistuttaa, että pärjääminen kansainvälisissä vertailuissa ei riitä, jos omat tuloksemme ovat laskussa.
Suomalaiset oppilaat ovat maailman parhaimpien joukossa yhteisöllisessä ongelmanratkaisussa.
 
Suomi on sijalla seitsemän tänään tiistaina julkaistun PISA2015 aineiston pohjalta tehdyssä yhteisöllisen ongelmanratkaisun osuudessa. Sijoilla 3–10 ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa. Ainoa Euroopan maa Suomen tasolla on Viro kuudennella sijalla vain yhden pisteen erolla Suomeen.
 
Erityisasiantuntija Jaakko Salo OAJ:stä korostaa, että yhteistyötaidot ja yhteisöllinen ongelmanratkaisu ovat keskeisiä tulevaisuustaitoja.
 
– Tulos on erinomainen. Suomen kouluissa painotetaan yhdessä tekemistä. Kiitos hyvästä tuloksesta kuuluukin Suomen koululle ja sen opettajille. Yhteisöllisyys opitaan tiiviissä ja läheisessä vuorovaikutuksessa opettajan kanssa, tämä vaatii riittävän pienet opetusryhmät, Salo tiivistää.
 
Suuret tyttöjen ja poikien väliset erot
 
Tulos eroaa muista PISA2015-tutkimuksen aiemmin julkaistuista osista siten, että Suomessa suuret erot maantieteellisten alueiden välillä sekä sosioekonomisen taustan vahva yhteys tuloksiin eivät nouse esiin.
 
Suomessa on kuitenkin maailman suurimmat sukupuolierot tuloksissa. Sama ilmiö on ollut aiemmin nähtävissä muissakin PISA-tuloksissa.
 
Ongelmanratkaisu on heikolla tasolla 8,1 prosentilla tytöistä, pojista 22,9 prosentilla. Jos verrataan muihin maihin, osuus on suhteellisen pieni, mutta ero tyttöjen ja poikien välillä on valtava.
 
– On erittäin huolestuttavaa, että tyttöjen ja poikien erot korostuvat myös yhteisöllisessä ongelmanratkaisussa. Lähes joka neljäs poika jää heikolle osaamisen tasolle. Muun muassa luku- ja chat-tehtävien avulla tehdyssä tutkimuksessa tuloksiin vaikuttaa poikien keskimäärin heikompi lukutaito.
 
Ongelmia ei tule unohtaa
 
Yhteisöllisen ongelmanratkaisun tulosten kehityksestä suhteessa aiempiin tutkimuksiin on vaikea vetää johtopäätöksiä, koska testi perustuu nyt aiempaa vahvemmin lukemiseen.
 
– Suomea verrattaessa muihin maihin helposti unohtuu se, että meidän omat oppimistuloksemme ovat huomattavasti pudonneet viimeisen kymmenen vuoden ajan. Tämä on se kehitys, joka meidän on aivan välttämätöntä kääntää. Tästä syystä OAJ on vaatinut uusia resurssia ja vahvempaa lainsäädännön tukea perusopetukselle, Salo tiivistää.
 
OAJ julkaisee tänään tiistaina Ratkaisuja perusopetukseen sivuston, jossa esitetään keskeisiä korjaustoimia perusopetuksen pelastamiseksi.
 
Teksti: Salla Hongisto
Kuva: 123RF
null