Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Norja rajoittaa ryhmäkokoja peruskoulussa

OAJ on esittänyt Suomeen suhdelukuja oppilaiden ja opettajien määristä, jotta ylisuurista opiskelijaryhmistä päästäisiin eroon.
Norja ei enää hyväksy suuria opetusryhmiä. Norja on nimittäin asettanut peruskouluihinsa ryhmäkokorajat ensi vuodesta alkaen. Päätös liittyy viime viikolla päättyneisiin hallitusneuvotteluihin.
 
OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen kannustaa nyt Suomea määrittämään vihdoin tiukat ylärajat oppilas- ja opettajamäärän suhteelle, jotta ylisuurista opiskeluryhmistä päästäisiin eroon täälläkin.
 
– Kyse on lasten tasa-arvosta. Tasa-arvovaatimusta vain lisää se, että meillä sijoitetaan erityistä tukea tarvitsevia lapsia niin sanottuihin tavallisiin ryhmiin.
 
Rajoitukset voimaan asteittain
 
Norjassa luokkakokorajoitus astuu voimaan osin jo syksyllä 2018. Silloin 1–4-luokilla oppilaita voi olla yhtä opettajaa kohden 16. Viidennestä seitsemänteen luokkaan oppilaita saa olla maksimissaan 21 per opettaja.
 
Pysyvä muutos astuu voimaan syksyllä 2019. Silloin alimmilla luokilla saa olla enää 15 oppilasta opettajaa kohti, ja viidennestä luokasta ylöspäin oppilaita voi olla 20.
 
 
 
OAJ: Suomen opettajamitoitus kuntoon
 
Suomessa OAJ on esittänyt tarkkoja opettajamitoituksia varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.
 
Perusopetuksessa se tarkoittaisi sitä, että opettajalla saisi olla enintään 18 eka–tokaluokkalaista opetettavanaan. Kolmannesta yhdeksänteen luokkaan oppilaita voisi olla 20 per opettaja.
 
– OAJ:n näkemys poikkeaa Norjan ratkaisusta siinä, ettei OAJ puhu enää ryhmäkoosta, vaan oppilaiden ja opettajien määrän suhteesta. Tämä tuo joustoa ryhmien muodostamiseen, mutta ei salli ylisuuria ryhmiä, Luukkainen tiivistää.
 
Erityisopettajia pitäisi OAJ:n näkemyksen mukaan olla saatavilla yksi per 100 oppilasta, opinto-ohjaajia yksi per 200 oppilasta.
 
Teksti: Salla Hongisto
Kuva: 123RF
null