Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Päättävää poppoota muovataan taas – katso kartalta nykyinen kokoonpano

OAJ saa keväällä uuden 150-päisen valtuuston. Nyt vaaleihin etsitään monipuolista ehdokaskatrasta, jotta heidän joukostaan äänestettävä valtuusto edustaa mahdollisimman hyvin eri opettajaryhmiä ja alueita.
Tulevaisuutta ei voi ennustaa, mutta suuntaa tulevalle OAJ:n valtuustolle voi jo kartoittaa. Uusi valtuusto valitaan helmi–maaliskuussa.
 
Oheisessa kartassa kuvataan nykyistä valtuustoa edustajien ilmoittamien työpaikkojen mukaan. Edustajat on jaoteltu opettajaryhmittäin alueyhdistysalueille Maarianhaminaa lukuunottamatta. Tähdellä merkitty luku on valtuutettujen määrä alueella yhteensä. Kartta antaa osviittaa myös tulevan valtuuston paikkajaosta. Vaalipiirien edustajamäärät nimittäin määrittyvät 1.1.2018 jäsenmäärän mukaan.
 
Klikkaa kuvaa, niin voit ladata kuvan tarkkana ja suurempana pdf-tiedostona.

Järjestöasiamies Pekka Silkosuo OAJ:stä arvioi, että valtuutettujen keskittyminen maakuntien keskuksiin saattaa jatkua. Koulutusta nimittäin järjestetään yhä suuremmissa yksiköissä maakuntien pääpaikkakunnilla, ja se heijastuu väistämättä valtuuston alueelliseen jakaumaan.
 
– Nyt olisi hyvä saada mahdollisimman paljon eri-ikäisiä ja -taustaisia ehdokkaita eri paikkakunnilta, jotta saadaan mahdollisimman kattava ehdokaskaarti.
 
Joidenkin alueyhdistysten alueilta ei nykyisessä valtuustossa ole esimerkiksi lastentarhanopettajien edustajaa ollenkaan.
 
Tavoitteena 450 ehdokasta
 
Ehdokkaiksi vaaleihin tavoitellaan vähintään 450 järjestön jäsentä. Edellisissä vaaleissa neljä vuotta sitten listoilla oli 345 nimeä.

Ehdokkaiden suuri määrä lisää äänestäjien valinnanmahdollisuuksia. Samalla myös äänestysprosentti saattaa kasvaa, koska valinnanvaraa löytää itselle sopiva ehdokas on enemmän.
 
Voimaa vaaliliitosta
 
Yleissivistävien opettajien vaalipiirit noudattavat alue-yhdistysalueiden rajoja, paitsi ruotsinkielisten FSL, jonka alueena on koko maa. Lastentarhanopettajaliitolla, OAJ:n Ammatillisilla Opettajilla ja Yliopistojen opetusalan liitolla on kaikilla omat valtakunnalliset vaalipiirinsä.

Pienet ryhmittymät saattavat pärjätä vaaleissa tekemällä vaaliliittoja. Aiemmissa vaaleissa esimerkiksi luokan- ja aineenopettajat ovat muodostaneet vaaliliittoja omassa vaalipiirissään, joskus luokanopettajat ja aineenopettajat omissa ryhmissään, joskus molemmat opettajaryhmät yhteistyössä.

Lastentarhanopettajilla samassa vaaliliitossa on ollut ehdokkaita sekä Etelä- että Pohjois-Suomesta. Pienet ammatillisten opettajien ryhmät taas ovat hyötyneet vaaliliitosta isompien ryhmien kanssa.

Ehdolle voi asettua myös omalla valitsijayhdistyksellä, ilman vaaliliittoa.
 
Virity vaaleihin
 
  • 15.1. Ehdokasasettelun viimeinen päivä. Ehdokkaaksi voi asettua jokainen vaaleissa äänioikeutettu OAJ:n jäsenyhdistyksen henkilöjäsen. Ehdokasgalleria julkaistaan OAJ:n verkkosivuilla viikolla 6.
  • 19.2. Äänestykset alkavat osassa vaalipiirejä, osassa vasta maaliskuussa. Äänestystapa on joko sähköinen ennakkoäänestys ja uurnavaali tai kokonaan sähköinen äänestys.
  • 27.3. Viimeinen äänestyspäivä.
  • 5.4. Vaalitulos julkaistaan OAJ:n nettisivuilla.
  • 12.4. Vaalitulos vahvistetaan.
  • 16.5. Uusi 150 edustajan valtuusto aloittaa ensimmäisen kokouksensa.
Lue lisää täältä!
 
Teksti: Salla Hongisto
Kuvitus: Jessica Aronen ja Erika Nieminen
 
Julkaistu Opettaja-lehdessä 20/17.11.
null