Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Hyriassa ohjaaja vastannut yksin jopa 70 opiskelijan ryhmästä – ”Tämä ei käy!”

Hyria kiertää säädöksiä ja sopimuksia teettämällä ohjaajilla opettajien töitä. OAJ:n Olli Luukkainen vaatii Hyrian hallitusta puuttumaan peliin.
Hyrian opettajat marssivat tänään ulos työpaikaltaan vastalauseena sille, että Hyriassa opettajien töitä on siirretty ohjaajille. Tämän seurauksena opiskelijoiden oikeus opetukseen ei toteudu. 
 

"Haluatteko, että Hyria on Suomen surkein oppilaitos?"
 
OAJ on neuvotellut tilanteen ratkaisemisesta Hyrian johdon kanssa pitkin syksyä, mutta oppilaitoksen johto ei ole suostunut korjaamaan tilannetta. OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen kutsuttiin tänään puhumaan ulosmarssin yhteydessä. Luukkainen kohdistaa viestinsä ennen kaikkea Hyrian omistajille.
 
– Juuri nyt Helsingissä on käynnissä opetus- ja kulttuuriministeriön juhlaseminaari, jossa korostetaan sivistyksen ja osaamisen merkitystä Suomen historiassa ja tulevaisuudessa. On irvokasta, että samaan aikaan Suomen juhlavuonna Hyrian johto rapauttaa koulutuksen laatua. Tämä ei käy! Oppilaitoksen hallituksen pitää välittömästi puhaltaa peli poikki, Luukkainen sanoo.
 
Luukkainen huomauttaa, että Hyrian toiminta on ristiriidassa myös oppilaitoksen oman, juuri uusitun strategian kanssa. Siinä Hyria lupaa tarjota yrityksille osaavia työntekijöitä. Omistajilleen Hyria lupaa kantaa vastuun alueen nuorten ja aikuisten tulevaisuudesta. 
 
– Nyt Hyrian johto on vienyt toimintaa aivan päinvastaiseen suuntaan. Oppilaitoksesta on tullut koko maan mittakaavassa ammatillisen koulutuksen häpeäpilkku. Hyrian hallitukselle esitänkin kysymyksen, että tätäkö te haluatte? Haluatteko, että Hyria on Suomen surkein oppilaitos?

 
Opettaja opettaa, ohjaaja ohjaa
 
Luukkainen korostaa, että Hyrialta ei edellytetä ihmeitä, vaan ainoastaan säädösten ja sopimusten noudattamista tavalla, joka turvaa koulutuksen laadun.
 
– Opiskelijoiden oikeus opetukseen ei nyt toteudu. Me emme vaadi mitään uutta, vaan ainoastaan sitä, ettei oppilaitoksen johto kierrä olemassa olevia säädöksiä ja sopimuksia. Vaadimme, että Hyria palaa käytäntöön, jota se on itsekin aiemmin noudattanut ja jonka pitää olla itsestäänselvyys: opettaja opettaa, ohjaaja ohjaa, Luukkainen sanoo.
 
Hän huomauttaa, että Hyriassa opettajia on vaadittu valmistelemaan ohjaajia varten asioita, joita he aiemmin opettivat itse.
 
– Opetukselle pitää varata riittävät resurssit. Taloudellinen tilanne ei oikeuta vähentämään missään opiskeluympäristössä opiskelijan oikeutta opettajaan. Se ei myöskään riitä syyksi sille, että opiskelija jätetään ilman opettajan antamaa opetusta, tukea, opinto-ohjausta tai muuta ohjausta, jota opiskelija tarvitsee.
 
 
Muualla ongelmia on lähdetty ratkomaan
 
OAJ on tänä syksynä ratkonut samanlaisia ongelmia myös muissa oppilaitoksissa. Hyria ei siis ole ainut oppilaitos, joka on yrittänyt kikkailla teettämällä opettajien töitä ohjaajilla. Ero muihin oppilaitoksiin on Luukkaisen mukaan siinä, että Hyriassa ei ole tartuttu toimeen tilanteen parantamiseksi.
 
– Hyria ei ole yksittäistapaus, vaan tällaista tapahtuu Suomessa muuallakin erityisesti yksityisissä oppilaitoksissa. Missään oppilaitoksessa OAJ ei tule hyväksymään tällaista toimintaa. Myös kunnan järjestämässä ammatillisessa koulutuksessa, esimerkiksi Salpauksessa, ohjaajilla on teetetty opettajien töitä. Kuntatyönantaja on kuitenkin alkanut korjata tilannetta, kuten pitääkin. Hyriassa näin ei ole vielä käynyt, mutta vaadimme, että tilanne muuttuu.
 
 
4 pointtia – näitä OAJ edellyttää!
 
1. Opetusta ei voi korvata ohjauksella
  • Tehtäväänsä koulutettujen ja kelpoisuusehdot täyttävien ammatillisten opettajien työtä on Hyriassa ryhdytty korvaamaan ohjaajien työllä. Opettajilla on siksi koko ajan vähemmän aikaa opiskelijoiden kanssa eikä heillä ole mahdollisuutta opettaa asioita ja tukea opiskelijoita niin hyvin kuin he haluaisivat. Tämä uhkaa koulutuksen laatua ja opiskelijoiden oikeutta opetukseen.
  • OAJ edellyttää, että opetukseen varataan riittävät resurssit, jotta opetuksen laatu turvataan. 
2. Opettajan ja ohjaajan työnkuvat on selkiytettävä
  • Hyriassa opettajat joutuvat valmistelemaan ohjaajille ne asiat, jotka he aiemmin itse opettivat opiskelijoille. 
  • Opiskelijoiden oikeus opetukseen ja ammatillisen koulutuksen reformin edellyttämät tavoitteet yksilöllisistä opintopoluista uhkaavat jäädä toteutumatta, ellei työnkuvista päästä sopuun.
3. Opiskelijaryhmästä vastaa aina läsnäoleva opettaja
  • Ohjaaja  toimii opettajan työparina ja voi ohjata yksittäistä opiskelijaa, kun tämä harjoittelee työskentelyä, mutta opiskelijaryhmän opettaminen ja ohjaaminen sekä niiden organisoiminen on opettajan työtä vaatien opettajankoulutuksen tuomaa pedagogista osaamista. Hyria kiertää säädöksiä ja sopimuksia, kun ohjaajat tekevät opettajien työtä. Tänä syksynä ohjaaja on Hyriassa laitettu vastaamaan yksin peräti 70 opiskelijan ryhmästä. 
4. Opiskelijan oikeus opetukseen on ehdoton
  • Taloudelliset syyt eivät säädösten mukaan riitä perusteeksi olla järjestämättä opetusta.
 
 
Teksti: Heikki Pölönen
Kuva: Annika Rauhala
null