Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Verkkokysely avautunut: Kerro mielipiteesi sisäilmaongelmista nyt

Terveet tilat 2028 -ohjelma paaluttaa sisäilmaongelmien ratkaisumallit kymmeneksi vuodeksi eteenpäin, joten nyt on aika sanoa mielipiteensä.
­­
Esitys Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmaksi julkaistiin 13.12.2017. Kymmenvuotisen ohjelman tavoitteena on saada sisäilmaongelmista kärsivien määrä vähenemään nopeasti ja tilat pysyvästi terveiksi.
 
Tänään avautui avoin verkkokysely, jossa voi esittää kommenttinsa 15.2. mennessä.
Työelämäasiamies Riina Länsikallio kehottaa kaikkia opettajia ja opetusalan esimiehiä ottamaan kantaa tähän avoimeen kuulemiseen.
 
– Kyse on 10 vuoden ohjelmasta, jossa luodaan raamit sisäilmaongelmien ratkaisulle. Nyt jos koskaan on aika vaikuttaa. Ohjelmassa esiteltiin tavoitteet, ja seuraavan kahden kuukauden aikana määritellään sisältö ja keinot, joilla tavoitteisiin pyritään, Länsikallio sanoo.
 
Kokemuksensa kannattaa kertoa, jos sisäilmaongelmat ovat sairastuttaneet sinut tai kollegasi, tai jos sairastuminen on pitkittynyt ja asioita ei ole saatu riittävän nopeasti ratkottua.
 
– Myös hyvät asiat ja ratkaisut kannattaa saattaa päättäjien tiedoksi, kuten vaikkapa se, että kiinteistönomistaja on ottanut ongelmista kopin ja ryhtynyt toimenpiteisiin.
 
Laki turvaa terveellisen oppimisympäristön
 
Tammikuussa OAJ antaa ohjelmasta virallisen lausuntonsa, joka pohjaa OAJ:n ja Turun yliopiston lokakuussa julkaistuun laajaan sisäilmatutkimukseen.
 
Tutkimuksessa näkyivät selvästi suomalaisen koulurakentamisen heikko laatu, kehnosti tehdyt korjaukset, rakennusten ylläpidon puutteet ja riittämätön ilmanvaihto.
 
5 000 vastaajasta lähes 40 prosentille oli aiheutunut terveydellistä haittaa sisäilmatekijöistä. Eniten haittoja on 1960–1980-lukujen rakennuksissa työskentelevillä.
 
Myös Terveet tilat 2028 -ohjelmassa muistutetaan siitä, että oppilailla, opiskelijoilla ja varhaiskasvatukseen osallistuvilla lapsilla on lakeihin perustuva oikeus turvalliseen ja terveelliseen oppimisympäristöön. Vastaavasti työntekijöillä on työsuojelulainsäädännön mukaisesti oikeus terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön.
 
Työpaikkakyvytön, ei työkyvytön
 
OAJ on halunnut jo kauan pitkäkestoista valtakunnallista ohjelmaa sisäilmaongelmien korjaamiseksi ja päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten uudisrakentamiseksi. Riina Länsikallion mielestä Terveet tilat -ohjelma vastaa aika hyvin OAJ:n esille nostamiin tarpeisiin.
 
– Ohjelma ei kuitenkaan ehdota rahoitusta korjauksiin, eikä sisällä työpaikkakyvyttömyyden määrittelyä. Edelleen vain yksi kymmenestä sisäilmasairaudesta hyväksytään ammattitaudiksi ja työnantajien vakuutusyhtiöiden antama turva sisäilmasairastuneille on liian heikko, Länsikallio muistuttaa.
 
Sisäilmasairastumisen diagnosointia ja siihen liittyvää sosiaaliturvaa on myös jatkossa välttämätöntä kehittää.
 
Ohjelma osoittaa Länsikallion mielestä, että sisäilmasairastumisia ei enää vähätellä.
 
– Kaikki myöntävät, että monet päiväkoti- ja oppilaitosrakennukset ovat huonossa kunnossa ja rahaa on tuhlattu tehottomiin osakorjauksiin. Ohjelman pitää vaikuttaa niin, että rakentamiseen ja rakennusten hankintaan tulee selkeitä toimintatapamuutoksia.
 
Länsikallio on toiminut OAJ:n työelämäasiamiehenä vuodesta 2012.
 
– Sinä aikana sisäilmasta on tullut jopa pari tuhatta yhteydenottoa. Opettajat joutuvat olemaan sairauslomalla, vaikka ovat kykeneviä tekemään opettajan työtä.
 
Jos sinulla on sisäilmaan liittyviä kysymyksiä, voit myös ottaa yhteyttä osoitteeseen riina.lansikallio@oaj.fi
 
Teksti: Tiina Tikkanen
Kuva: 123RF
null