Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Maahanmuuttajien lukutaitokoulutus sai opetussuunnitelman

Maahanmuuttajien uusi koulutusmalli otetaan käyttöön 1.1.2018. Tarkoitus on joustavoittaa koulutukseen pääsyä ja helpottaa maahanmuuttajien polkua työelämään.
Opetushallitus antoi opetussuunnitelmasuosituksen vuoden 2018 alussa alkavaa vapaan sivistystyön uutta maahanmuuttajakoulutusta varten.
 
– Suositus antaa selkeän ohjeistuksen siitä, mitä tässä koulutuksessa pitää missäkin vaiheessa opettaa, sanoo hankkeen ohjausryhmässä mukana ollut OAJ:n erityisasiantuntija Päivi Lyhykäinen.
 
Vapaan sivistystyön uusi lukutaitokoulutus on tarkoitettu niille, joita perinteinen luku- ja kirjoitustaidon koulutus ei ole riittävän hyvin pysynyt tukemaan koulutus- tai työllistymispolulla. Opintojen etenemistä ovat saattaneet haitata esimerkiksi terveyteen tai elämäntilanteeseen liittyvät syyt.
 
Koulutustarjonnan katveeseen ovat jääneet lähes täysin esimerkiksi kotona olevat vanhemmat.
 
­– Tämä koulutus antaa mahdollisuuksia heille, jotka eivät ole päässeet mihinkään koulutukseen. He saavat oppia kieltä, ja voivat sitten kouluttautua lisää ja työllistyä, Lyhykäinen toteaa.
 
Koulutuksen laatu paranee
 
Tavoitteena ovat maahanmuuttajien nykyistä paremmat suomen tai ruotsin taidot sekä ketterämpi, eri elämäntilanteisiin sopivampi järjestelmä.
 
Malli vahvistaa vapaan sivistystyön roolia, sillä koulutusta toteuttavat jatkossa kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset ja kesäyliopistot valtion täydellä rahoitustuella. Maahanmuuttajille koulutus on siis maksutonta.
  
OAJ on muutokseen kokonaisuutena tyytyväinen.
 
– Jatkossa opetusta järjestävät sellaiset oppilaitokset, joilla on opetuksen järjestämislupa, ja se varmistaa koulutuksen paremman laadun, Lyhykäinen kiittää.
 
Opetussuunnitelmasuositus on valmisteltu työryhmässä, jossa oli edustajia sekä opetushallinosta että vapaan sivistystyön eri oppilaitosmuodoista. Perusteluonnoksesta järjestettiin kuulemistilaisuus marraskuussa 2017, ja luonnos oli samaan aikaan tutustuttavana Opetushallituksen sivuilla.
 
Teksti: Tiina Tikkanen
Kuva: 123RF
 
 
null