Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Osaa & jaa -voitto Juho ja Tanja Norrenalle

Kokkolalaiset opettajat Juho ja Tanja Norrena ovat voittaneet tämän vuotisen Osaa & jaa -kilpailun Luottamuksen kehä -mallillaan.

Kilpailu on OAJ:n ja Messukeskuksen yhteinen kilpailu, jossa haetaan hyviä pedagogisia käytäntöjä opettajien ja varhaiskasvattajien käyttöön. Osaa & jaa -kilpailun palkinnoksi Suomen Messusäätiö lahjoittaa 3 000 euroa. Palkinto julkistettiin Educa-tapahtumassa Messukeskuksessa. Osaa & jaa -kilpailun tämän vuoden teemana oli tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen kasvaminen.

Luottamuksen kehä on malli siitä, kuinka opetusta eriytetään oppilaiden parhaimman luovuuden esiin saamiseksi. Luottamuksen kehä on keino laajojen kokonaisuuksien oppimiseen ja projektityöskentelyyn. Oppilaat liikkuvat kolmiportaisella kehällä, jossa teemojen ja työvälineiden valinnanvapaus lisääntyy sitä mukaan kun oppilas etenee itsenäisessä työskentelyssä. Opettaja tukee oppilaita joka vaiheessa, mutta tuki eri portailla on luonteeltaan erilaista.

Raati piti Luottamuksen kehää teoriataustaltaan hienona ja tieteelliseen tutkimuspohjaan nojautuvana toimintatapana. Idea tukee hyvin kilpailun teeman mukaista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Luottamuksen kehä -malli on ansiokas oppilaslähtöinen toimintatapa, jossa opettajan rooli on merkittävä. Malli tukee eriyttämisen helppoutta ja yhteisöllisyyttä ja on helposti sovellettavissa kaikkiin koulumuotoihin ja -asteisiin.

Malli on syntynyt kansainvälisen tutkimushankeen Innovative Teaching and Learning pohjalta, jossa Juho Norrena on toiminut tutkijana 2009–2012. Malli on alun perin suunniteltu alakoulujen käyttöön ja käytössä muissakin kouluissa ja lisännyt merkittävästi oppilaiden työskentelymotivaatiota sekä laajentanut oppimista myös koulun ulkopuolelle.

Juho ja Tanja Norrenan video Luottamuksen kehästä

null