Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Opettajat tarvitsevat digikoulutusta

Opettajien tietoteknisissä taidoissa on hälyttävän suuria eroja. Tutkijan mukaan täydennyskoulutus on nyt ehdottoman tärkeää.

Turun yliopiston tutkimus peruskoulun ja lukion opettajien ict-taidoista julkistettiin Hämeen kesäyliopiston Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa - juhlakonferenssissa Hämeenlinnassa keskiviikkona.

Tutkija Meri-Tuulia Kaarakainen kertoo, etteivät kaikki opettajat ole kehnoja tietotekniikan käytössä. Opettajien keskinäiset osaamiserot ovat kuitenkin hälyttävän suuria. Käppi parhaan ja heikoimman välillä oli tutkimuksessa peräti 62 pistettä, kun maksimipistemäärä oli 72 pistettä.

Nuoret opettajat hallitsevat digitaitoja keskimäärin paremmin kuin iäkkäämmät. Toisaalta monet iäkkäät opettajat ovat hyvinkin osaavia tietotekniikkan pedagogisessa käytössä, koska heillä on ollut tilaisuus päivittää taitojaan ja täydentää osaamistaan.

Opettajien täydennyskoulutus on Kaarakaisen mukaan nyt ehdottoman tärkeää. Työnantajan on nyt huolehdittava, että jokainen opettaja saisi kaikki tarvitsemansa taidot. Opettajien on osattava perustaidot tietotekniikassa, mutta opeteltava myös uusien opetussuunnitelmien vaatimia taitoja, kuten ohjelmointia.

Tutkimuksesta kävi ilmi, että opettajien tiedonhakutaidot ovat keskimäärin kehnonlaisia. Opettajat osaavat arvioida, kuinka luotettavaa tieto on, mutta eivät kunnolla hallitse hakukanavia ja hakulauseita.

Opettajat hallitsevat heikosti myös tietoturva-asioita. Se huolettaa Kaarakaista, koska opettajat ovat vastuussa myös oppilaiden tietoturvasta.

Digitaalisessa vuorovaikutuksessa ja sosiaalisessa mediassa opettajat eivät pärjänneet kovinkaan hyvin. Nuoret opettajat hallitsivat näitä viestinnän muotoja parhaiten.

Aineen- ja luokanopettajien digitaidoissa ei perusopetuksen puolella ollut suuria eroja. Lukionopettajat sen sijaan olivat tietotekniikassa kaikkein näppärimpiä.

Opettajien ict-tutkimukseen osallistui yli 500 peruskoulun ja lukion opettajaa, joista 72 prosenttia naisia ja 28 prosenttia miehiä.

Riitta Korkeakivi
Kuva:123rf

 

null