Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Rönsyt pois, huomio olennaiseen

Joku roti -kampanjan avulla herätelläään OAJ:n jäsenistöä keskustelemaan työtehtävistään ja huomioimaan myös sopimusasiat töiden suunnittelussa ja työajan kohdentamisessa.

Kampanja koskee kaikkia opettajia ja esimiehiä päiväkodeissa, kouluissa, oppilaitoksissa ja korkeakouluissa.

Työmarkkina-asiamies Laura Nurmisen mukaan tavoitteena on, että jäsenistö perehtyy aiempaa tarkemmin omaa työtään koskeviin sopimusmääräyksiin ja noudattaa niitä. Kampanja tarjoaa apuvälineitä yhteistyössä tehtävään työvuoden suunnitteluun.

– Olisi tärkeää, että jäsenemme kävisivät työpaikoillaan yhdessä avointa ja rakentavaa keskustelua, jonka tuloksena voitaisiin karsia ylimääräiset rönsyt pois. Silloin jäisi aikaa kunkin ydintehtävän hoitamiseen: esimiehillä johtamiseen ja opettajilla kasvatus- ja opetustyöhön. Vähenevien voimavarojen takia on pakko keskittyä olennaiseen, kun mihinkään muuhun ei enää ole resursseja.

Nurminen sanoo, että oppilaitosyhteisöllä ja opettajalla itsellään on suuri vastuu siitä, että oppiminen säilyy opettajan työn ytimessä.

Opettaja-lehden liitteenä ilmestyy 14. elokuuta Joka jäsenen työaika- ja palkkausopas. Lehdessä julkaistaan syksyllä juttuja Joku roti -teemasta. Maailman opettajien päivänä 5. lokakuuta tempaistaan kampanjan merkeissä myös alueilla.
 

null