Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Amisopiskelijat haluavat lisää lähiopetusta

Ensimmäinen Amisbarometri kertoo, että ammattiin opiskelevat tiedostavat, millaista osaamista ja asennoitumista työelämässä tarvitsee. Lähiopetuksen määrä on vahvasti sidoksissa opintojen etenemiseen.

Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat ovat sitä tyytyväisempiä opintoihinsa, mitä enemmän he saavat lähiopetusta. Yli 30 tuntia lähiopetusta saaneista tyytyväisiä oli 72 prosenttia ja pari lähiopetustuntia saaneista vain noin puolet.

Lähiopetuksen määrä vaihtelee eri koulutusaloilla. Eniten lähiopetusta on humanistisella ja kasvatusalalla, vähiten tekniikan ja liikenteen alalla, jossa yli 20 lähiopetustuntia on vain noin puolella opiskelijoista.

– Tekniikan ja liikenteen alalla on myös eniten opintonsa keskeyttäneitä. Poliitikkojen olisi rahoituspäätöksiä tehdessään muistettava, että lähiopetuksesta leikkaaminen ei suinkaan tehosta opiskelua vaan päinvastoin lisää opiskelijoiden epävarmuutta ja tyytymättömyyttä, erityisasiantuntija Inkeri Toikka sanoo.

Tuloksista käy ilmi, että alueelliset erot opetussisällöissä ja -metodeissa ovat hyvin pieniä. Lapissa opiskelijat kuitenkin toivovat enemmän opettajan pitämää opetusta ja erityisesti ryhmänohjaajan pitämiä tunteja.

Amisbarometri kertoo myös sen, että ryhmällä on tärkeä merkitys ammattiin opiskeleville. Yli 80 prosenttia nuorista kokee olonsa turvalliseksi oppilaitoksessaan ja reilut 70 prosenttia kiittää opiskeluryhmän henkeä hyväksi.

– Ryhmässä nuori voi reflektoida omaa oppimistaan ja saada vertaistukea. Siksikin lähiopetuksen määrä on merkityksellinen, Toikka toteaa.

Opetusta pitää hyvänä yli 75 prosenttia vastaajista. Vastaajat myös kiittävät opettajia kannustaviksi.
Nuoret ovat pääosin tyytyväisiä myös oppilaitoksesta saamaansa opiskeluun liittyvään tietoon sekä työssäoppimisen tuen määrään. Opinto-ohjausta nuoret kuitenkin toivovat saavansa enemmän, sillä vain 60 prosenttia on saanut tarvittaessa tukea ja ohjausta opintoihinsa ja vain 52 prosenttia opiskelijoista kokee saaneensa riittävästi tietoa jatko-opintoja varten.

Nuoret ovat myös hyvin tietoisia siitä, että koulutus ja tutkinto auttavat menestymään työelämässä. Noin 97 prosenttia pitää osaamista sekä koulutusta ja tutkintoa erittäin tai melko tärkeänä.

– Opiskelijat tietävät hyvin, millaista osaamista ja asennetta työelämässä tarvitaan ja millä tekijöillä on merkitystä työelämässä pärjäämisessä. Barometri antaakin amisopiskelijoista kuvan vastuullisina ja päämäärätietoisina opiskelijoina, jotka itse ja joiden lähipiiri arvostaa ammatillisia opintoja ja ammatillista osaamista, Toikka summaa.

Amisbarometriin saivat vastata kaikki ammattiin opiskelevat. Tutkimuksen tavoitteena on paikata päätöksenteon tietovajetta, nostaa amikset mukaan julkiseen keskusteluun ja tuottaa pitkäaikaisaneistoa tutkimuskäyttöön.

Nyt ensimmäistä kertaa toteutettu Amisbarometri on suunniteltu toistettavaksi kahden vuoden välein. Hankkeesta vastaavat Suomen ammattiin opiskelevien liitto SAKKI sekä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö OTUS, ja hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Ammatillisten opettajien OAO:n puheenjohtaja, OAJ:n varapuheenjohtaja Päivi Koppanen oli mukana barometrin ohjausryhmässä.

Amisbarometrin sivuille

Teksti: Maija-Leena Nissilä

null