Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Ammatillinen tutkintorakenne selkeytyy

Rakenteita on selkeytettävä ja joustavuutta lisättävä. Tutkinnon on kuitenkin jatkossakin annettava valmiudet jatko-opintoihin ja elinikäiseen oppimiseen.

Ammatillisen koulutuksen tutkintojen uudistamisen ja tutkintorakenteisiin tehdään parhaillaan muutoksia. Muutosesitykset valmistellaan yhteistyössä koulutuksen järjestäjien, opettajien ja työelämän edustajien kanssa. Opettajien Ammattijärjestö pitää uudistamista tärkeänä.

– Rakenteiden selkeyttäminen ja joustavuus ovat kannatettavia tavoitteita. Uudistamisen jälkeen ammatillisten tutkintojen on entistä paremmin vastattava alan ammattitaitovaatimuksiin ja tarvittavaan osaamisen päivittämiseen. Erityisen tärkeää on, että tutkinto antaa valmiudet ja oikeuden jatko-opintoihin ja elinikäiseen oppimiseen, OAJ:n erityisasiantuntija Inkeri Toikka sanoo.

Muutosesityksistä ensimmäisenä lausuntokierroksella on ollut ohjaus- ja kasvatusala, josta Opetusalan Ammattijärjestö antoi eilen lausunnon. OAJ kannattaa perustutkintojen yhdistämistä yhdeksi ohjauksen ja kasvatuksen perustutkinnoksi. Lisäkoulutuksen muutosehdotuksista OAJ kannattaa perhepäivähoitajan ammattitutkinnon ja työvalmennuksen erikoisammattitutkinnon siirtämistä humanistiselle ja kasvatusalalle. Lisäksi on perusteltua luoda uusi työelämäohjauksen ja -valmennuksen ammattitutkinto, koska työpaikkaohjauksen tarve lisääntyy.

Tutkintojen ja toimintatapojen uudistaminen edellyttää OAJ:n mielestä resurssien kohdentamista opettajien täydennyskoulutukseen ja vaadittaviin rakenteellisiin uudistuksiin. Muutokset vaikuttavat suoraan myös opiskelijoihin, joten myös lisääntyvä ohjauksen tarve on otettava huomioon. 

– Laadukas ja onnistunut muutos edellyttää resursseja. Toiminnan vakiintumisen myötä muutokset tuovat kuitenkin monikertaiset säästöt, Toikka muistuttaa.

Uudistamistyötä koordinoi opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työelämän ohjausryhmä, jossa OAJ:lla on edustus.

OAJ:n lausunnon löydät täältä.

Kuva: 123RF

null