Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Ammatillisen säästöt järjestäjien vastuulle

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät joutuvat itse ratkaisemaan, kerätäänkö vuonna 2017 edessä olevat 190 miljoonan euron säästöt karsimalla opiskelijamäärää vai leikkaamalla yksikköhintoja.

Opetus- ja kulttuuriministeriö kaavailee uutta tapaa toteuttaa säästöt, jotka ammatillisella koulutuksella on edessä vuonna 2017.

– Koulutuksen järjestäjä voisi itse päättää, painottaako se säästönsä toteuttamisessa opiskelijamäärän sopeuttamista vai yksikköhinnan sopeuttamista. Toivomme tämän kannustavan koulutuksen järjestäjiä oman toimintansa uudistamiseen, ministeri Sanni Grahn-Laasonen kertoi ammatillisen koulutuksen seminaarissa Seinäjoella pitämässään puheessa.

Käytännössä edessä oleva 12 prosentin leikkaus ammatillisen koulutuksen rahoituksesta toteutettaisiin siten, että koulutuksen järjestäjälle maksettaisiin vain 88-90 prosenttia enimmäisopiskelijamäärän mukaisesta rahoituksesta. Ministerin mukaan tavoitteena on löytää säästöjen toteuttamiseen sellaisia tapoja, joiden negatiiviset vaikutukset olisivat mahdollisimman pienet. Samalla koulutuksen järjestäjille annettaisiin mahdollisuus vaikuttaa säästöjen toteuttamistapaan omista lähtökohdista käsin.

– Vaikeiden ratkaisujen edessä haluan antaa järjestäjillemme mahdollisimman paljon vapautta suunnitella ja toteuttaa uudistukset ja tulevat säästöt.

Seminaariin osallistuneen OAJ:n kehittämispäällikkö Nina Lahtisen ja ammatillisen koulutuksen erityisasiantuntija Inkeri Toikan mukaan ministerin ehdottama malli herätti paljon keskustelua. Yhtenä uhkakuvana kuulijat pitivät sitä, että kalliita koulutuksia saatetaan jatkossa jättää toteuttamatta, vaikka alalla olisi tarvetta työntekijöille. Myös koulutustakuun toteutumista pidettiin epävarmana, jos koulutuksen järjestäjät toteuttavat säästöt opiskelijapaikkoja vähentämällä.

Moni oli huolissaan siitä, että mallissa ei palkittaisi laadusta, vaan kaikkia järjestäjiä kohdeltaisiin samalla tavalla. Ministeriön toivottiinkin vielä muokkaavan mallia siten, että se kannustaisi panostamaan laatuun. Lahtinen on huolissaan siitä, että säästöjä haetaan opetuksen laadusta ja määrästä.

– Säästöt johtavat isompiin ryhmiin ja lähiopetuksen vähenemiseen. Muita keinoja säästöjen toteuttamiseen ei nopealla aikataululla oikein edes ole. Paljon jäi vielä kysymyksiä auki, Lahtinen sanoi.

Vastausta vaille jäi vielä esimerkiksi se, miten jatkossa voidaan turvata opetuksen laatu ja pääsy koulutukseen.

– Voiko jatkossa kaikille turvata koulutuspaikkaa varsinkaan yhdenvertaisesti, jos jotkut koulutuksen järjestäjät leikkaavat opiskelijamäärästä ja toiset jostain muusta?

Ministeri Grahn-Laasonen kertoi, että malli on lähiaikoina menossa koulutuksen ja osaamisen ministerityöryhmään arvioitavaksi. Poliittinen käsittely on siis vasta edessä. Nina Lahtinen kiitteleekin, että malli tuodaan julkisuuteen jo ennen kuin päätöksiä on lyöty lukkoon.

– Hienoa tässä on se, että ministeri toi asian avoimesti keskusteluun ja että koulutuksen järjestäjät saavat itse vaikuttaa siihen, mistä ne säästävät.

Teksti: Heikki Pölönen
Kuva: Sakari Piippo / Valtioneuvosto

null