Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Täydennyskoulutus ratkaisee digiloikan onnistumisen

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ hakisi vauhtia koulutuksen digitalisaatioon lisäämällä opettajien täydennyskoulutusta sekä tuomalla digimentorit kuntiin ja digiopettajat jokaiseen oppilaitokseen.
 
Perusopetuksen digitalisaatio on yksi hallituksen kärkihankkeista, joka etenee kuitenkin hyvin epätasaisesti eri kunnissa ja eri kouluissa. OAJ:n tekemä laaja selvitys tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytöstä osoittaa suuria eroja myös eri koulutusasteiden välillä.
 
– Ammattikorkeakouluissa opiskelijat käyttävät tieto- ja viestintätekniikkaa opiskelussaan päivittäin, kun taas perusopetuksessa vain viidennes oppilaista käyttää päivittäin ja kolmasosa ei juuri koskaan, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen kuvaa.
 
Opettajien tieto- ja viestintäteknologian täydennyskoulutus on kyselyn mukaan täysin riittämätöntä. Viiden viime vuoden aikana opettajat ovat tyypillisesti saaneet täydennyskoulutusta yhteensä alle työpäivän. Koulutus on keskittynyt lähinnä laitteiden ja perusohjelmistojen tekniseen käyttöön, mistä on pitkä matka siihen, että teknologiaa ja digitaalisia aineistoja hyödynnettäisiin luontevasti päivittäin opetuksessa ja opiskelussa.
 
– Täydennyskoulutusta saaneiden opettajien oppilaissa on kaksi kertaa enemmän tieto- ja viestintätekniikan päivittäisiä käyttäjiä kuin niissä oppilaissa, joiden opettajat eivät saaneet täydennyskoulutusta. Täydennyskoulutukseen osallistuminen näkyy myös myönteisempänä asenteena digitalisaatioon. Opettajien asenne on kaikkiaan positiivinen. He ovat valmiit digiloikkaan, kun myös päättäjät hoitavat osuutensa, Luukkainen vakuuttaa.

Kuntiin digimentoriopettajia ja oppilaitoksiin digiopettajia

OAJ esittää, että osa opettajista erikoistuisi kuntien ja muiden koulutuksen järjestäjien digimentorointiopettajiksi, minkä lisäksi jokaisessa koulussa ja oppilaitoksessa olisi nimetty digiopettaja. Nämä toimisivat digioppimisen kehittäjinä ja opettajien täydennyskouluttajina.
 
– Tarvitaan kansallinen strategia, joka tukee koulutuksen digitalisaatiota ja turvaa oppijoiden yhdenvertaisuutta. Digipedagoginen osaaminen on otettava osaksi opettajien peruskoulutusta kaikissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Jo työssä olevien opettajien osaamista on tuettava henkilökohtaisin koulutus- ja kehittämissuunnitelmin, Luukkainen esittää.
 
– Digiajan opettajille tarvitaan digiajan työvälineet ja oppijoiden käyttöön digilaitteita. OAJ on  esittänyt, että myös oppilaiden omien älylaitteiden käyttöä tulisi kaikin tavoin edistää.
 
Hallitus aikoo ohjata perusopetuksen digiloikkaan 40 miljoonaa euroa. Tämän kärkihankerahan OAJ käyttäisi pääosin digimentoriopettajien ja digiopettajien palkkaamiseen. Lisäksi opettajien täydennyskoulutukseen käytetään lähivuosina 35 miljoonaa euroa, jonka OAJ osoittaisi koulu- ja henkilökohtaisina koulutusseteleinä ensisijaisesti johtajien sekä digimentori- ja digiopettajien koulutukseen.
 
OAJ:n viime syksynä tekemään kyselyyn vastasi 1515 opettajaa, rehtoria ja johtajaa varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle. Selvitys on luettavissa osoitteessa oaj.fi.
 
null