Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Suomi hakee EU-rahaa yliopistoista irtisanottujen tukemiseen

OAJ on tyytyväinen, että opetusala tunnustetaan vihdoin rakennemuutosalaksi, jonka muutosturva kaipaa kipeästi kehittämistä.
Suomi hakee Euroopan globalisaatiorahastosta rahoitusta Helsingin yliopistosta ja Aalto-yliopistosta irtisanottavien tukitoimiin. Työ- ja elinkeinoministeriö alkaa valmistella hakemusta yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.
 
Globalisaatiorahastolta saatava tuki mahdollistaisi muutosturvan monipuolistamisen, laajentamisen ja räätälöinnin. Ministeriöissä aiotaan pikaisesti kokoontua yliopistojen edustajien kanssa suunnittelemaan palvelukokonaisuutta, jonka avulla tuki hyödyttäisi mahdollisimman useaa nyt työnsä menettävää.

– Palvelut voivat olla esimerkiksi täydennyskoulutusta, yrittäjyyden tukemista ja henkilökohtaista neuvontaa, toteaa ylitarkastaja Antto Korhonen työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteessa.

OAJ:ssa uutinen muutosturvan kehittämisestä otetaan tyytyväisenä vastaan. Järjestö on jo vuosien ajan kantanut huolta opetusalalla tapahtuvasta murroksesta.

– Onneksi nyt näyttää siltä, että opetusala tunnustetaan vihdoin rakennemuutosalaksi, OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos sanoo.

Lindroos muistuttaa, että korkeasti koulutettujen työttömyys tulee yhteiskunnalle todella kalliiksi. OAJ onkin esittänyt lukuisia toimia, joilla työnsä menettäneiden uudelleentyöllistymistä voisi parantaa.

– Työnantaja voisi esimerkiksi tukea yrittäjyyden aloittamista tarjoamalla starttipaketteja tai helpottaa toisen työnantajan palvelukseen siirtymistä osallistumalla palkkakustannuksiin. Myös te-toimistoihin tulisi saada lisää osaamista korkeasti koulutettujen uraohjaukseen, Lindroos sanoo.

Yksi OAJ:n pitkään ehdottama tapa edistää opettajien työllistymistä on kaksoiskelpoisuuden edistäminen, jota hallitus lupasikin tänään norminpurkuesityksessään. Kelpoisuuden laajentaminen parantaa opettajan työllistymismahdollisuuksia ja työllistää samalla myös opettajankouluttajia.
 
Koko opetusala kaipaa muutosturvaa

Korkeasti koulutettujen työttömyys koko opetusalalla on ollut jo pitkään menossa todella huolestuttavaan suuntaan. OAJ:ssa toivotaankin, että muutosturvaa kehitetään myös muualla kuin yliopistoissa. Esimerkiksi ammatillisessa koulutuksessa on vielä tämän hallituskauden aikana jopa 4000 opettajaa vaarassa menettää työnsä leikkausten seurauksena.

– Myös aikuiskouluttajista yli 20 prosenttia on työttöminä. Hakemus kannattaisikin kohdistaa opetusalalle laajemminkin eikä vain kahdelle yliopistolle, Lindroos ehdottaa.

Hakemus on tarkoitus jättää Euroopan globalisaatiorahastoon kesään mennessä, ja sen käsittelyyn menee EU:ssa noin puoli vuotta. Globalisaatiorahaston tuessa EU:n rahoitusosuus olisi 60 prosenttia ja Suomen osuus 40 prosenttia. Rahastosta myönnetään suurissa rakennemuutostilanteissa tukea aktiivisen työvoimapolitiikan toimiin, kuten erilaisiin valmennuksiin, koulutuksiin, liikkuvuuden edistämiseen, palkkatukeen ja starttirahaan.

– Tuemme kaikin tavoin sitä, että ministeriön hakemus etenee ja toivomme, että OAJ saa olla keskeisesti mukana miettimässä, miten mahdollisesti saatava rahoitus kohdennetaan, Lindroos sanoo.
Teksti: Heikki Pölönen
Kuva: 123RF
null