Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Pisa-koordinaattorin huolena pohjoisen ja idän pojat

Suomen Pisa-koordinaattori Jouni Välijärvi pelkää, että haja-asutusalueiden nuorten on entistä vaikeampaa löytää itselleen koulutusväyliä. Tämä uhkaa koulutuksellista tasa-arvoa.
Vuoden 2012 Pisa-tulokset kertoivat, että suomalaiskoululaisten osaamistaso heikkeni ja tyttöjen ja poikien väliset osaamiserot kasvoivat. Alueelliset erot oppimistuloksissa ovat Suomessa vielä kansainvälisesti ottaen pieniä, mutta uhkia on ilmassa.
 
­– Esimerkiksi poikien osaaminen Itä- ja Pohjois-Suomen haja-asutusalueilla on heikentynyt. Maatalouteen ja alkutuotantoon liittyvät ammatit ovat yleensä kiinnostaneet poikia, mutta nyt suuri osa noista ammateista on katoamassa, Jouni Välijärvi kertoo.
 
Myös lukioverkon harveneminen on Välijärven mukaan vähentänyt haja-asutusalueiden nuorten koulutusmahdollisuuksia.
 
– Lukiot ovat palvelleet alueita, joissa muu toisen asteen koulutustarjonta on vähäistä. Vielä kymmenen vuotta sitten ylioppilaaksi valmistui 55 prosenttia ikäluokasta, nyt enää 47 prosenttia.
 
Uusi ops kaipaa paikallisväriä
 
Välijärvi on kansainvälisen nuorten osaamistaitoja mittaavan Pisa-ohjelman kansallinen koordinaattori ja Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen johtaja. Hän tuntee tarkkaan suomalaisnuorten osaamistason sekä sen, miten osaaminen on vuosien varrella kehittynyt verrattuna muihin OECD-maihin. Kehityksen suunta näyttää huolestuttavalta. Mitä sitten pitäisi tehdä?
 
Kouluille Välijärvi suosittelee uudenlaisia ja rohkeita pedagogisia ratkaisuja, jotka toisivat opintoihin enemmän poikien kaipaamaa toiminnallisuutta ja teknologian pedagogista hyödyntämistä. Välijärven mielestä syksyllä voimaan tulevan uuden opetussuunnitelman tavoitteet ovat hyviä, mutta ainesisältöjä on edelleen liikaa.
 
­­– 2000-luvulla opetussuunnitelman perusteiden pitäisi sallia enemmän paikallisväriä, mutta nyt opettajat ovat puun ja kuoren välissä. Mistä löytyy tilaa ja aikaa rakentaa opetusta nuorten oman ympäristön lähtökohdista?
 
Maahanmuuttajien koulutus iso haaste
 
Edellinen Pisa osoitti, että ero kantasuomalaisten ja maahanmuuttajien osaamisen välillä on Suomessa suurempi kuin juuri missään muussa maassa.
 
– Tässä meillä on haaste: miten pystymme takaamaan maahanmuuttajille riittävän hyvän peruskoulutuksen tason, jotta he pääsevät toisen asteen koulutukseen ja selviävät elämässä.
 
Jouni Välijärvi odottaa jännittyneenä ensi joulukuussa julkaistavia tuoreita Pisa-tuloksia. Pääalueena ovat luonnontieteet, ja nyt kokeet on ensimmäistä kertaa toteutettu kokonaisuudessaan tietokoneella. Edellisessä Pisassa suomalaisnuorten keskimääräinen osaamistaso laski huolestuttavan paljon.
 
­– Toivon, että tämä ei jatku. Tason lasku ei kuitenkaan näkynyt Suomen sijoituksissa kansainvälisissä vertailussa vielä kovin dramaattisesti, koska suomalaiset lähtivät niin korkealta tasolta. Nyt olemme tulleet lähemmäs kansainvälistä keskiarvoa.
 
Tasa-arvon tiekartta tarjoaa uutta suuntaa
 
OAJ julkaisee tiistaina 12. huhtikuuta Tasa-arvon tiekartan. Julkaisussa järjestö esittää konkreettisia toimia, jotka lisäisivät tasa-arvon toteutumista varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa. #TieAuki
 
Lue myös
 
Teksti: Tiina Tikkanen
null