Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Inkeri Toikka: Oikeus opetukseen ja ohjaukseen turvattava laissa

Ensi kuussa eduskuntaan etenevä reformilaki kaipaa kiireellisesti täsmennystä sekä ammatillisen opettajan vastuisiin että opiskelijoiden oikeuteen saada opinto-ohjausta. 
Ammatillisten opiskelijoiden osaamisen arviointi kuuluu opetuksesta vastaavalle opettajalle. Henkilökohtaisten opintopolkujen toteutuminen edellyttää, että jokainen opiskelija saa tarvitsemansa tuen opettajalta ja opinto-ohjaajalta.
 
Kuulostaako itsestään selvältä? OAJ:n erityisasiantuntijan Inkeri Toikan mielestä kuulostaa. Siksi hän ei lakkaa hämmästelemästä, miksi näitä asioita ei ole selkeästi kirjattu ammatillisen koulutuksen reformia koskevaan lakiluonnokseen.
 
– Ammatillisen tutkinnon arviointi on opiskelijan oikeusturvan, jatko-opintojen ja työelämään siirtymisen kannalta oleellisen tärkeä asia. Ammattiinsa kelpoisen ja opetuksesta vastaavan opettajan pitää jatkossakin arvioida opiskelijan osaaminen, Toikka sanoo.
 
Nyt valmisteltavaa ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöuudistusta pitää Toikan mielestä ehdottomasti muuttaa niin, ettei arviointi jää kenen tahansa harteille, kuten lakiluonnoksen perusteella uhkaa käydä.

Jatko-opintokelpoisuus uhattuna
 
Opintojen päättövaiheessa tehtävä arviointi on merkittävää julkista vallankäyttöä. Opiskelijan saaman arvion on luotettavasti kerrottava hänen osaamisestaan. Siksi on Toikan mielestä tärkeää, että arvioinnin tekee opettaja, joka on saanut tehtävään koulutuksen ja tuntee opiskelijan ja tämän taidot.
 
– Missään muussakaan koulutuksessa ei päättövaiheen arviointia ole säädetty muiden kuin siihen koulutuksen saaneiden opettajien tehtäväksi.
 
Ammatillisen koulutuksen arvioinnin siirtäminen muille kuin opettajille uhkaisi sulkea opiskelijalta monta ovea.
 
– Kun tutkinto perustuu opettajien antamiin arvosanoihin, ovat ammatillisen koulutuksen päättötodistus ja näyttötodistus jatko-opintoihin pyrittäessä vertailukelpoisia niiden opiskelijoiden todistusten kanssa, jotka tulevat lukioreittiä.
 
Lakiluonnoksessa on jäänyt avoimeksi myös opiskelijan osaamisesta annettava palaute ja tutkinnon perusteiden osaamista mittaavan näytön sisältö.
 
– Arvioijan epämääräisyydellä on siten vaikutusta myös valmistuneen työmarkkina-asemaan, Inkeri Toikka sanoo.

Opiskelijalle oikeus vastuuopettajaan ja opinto-ohjaukseen
 
Opiskelijoiden arvioinnin ja opinto-ohjauksen tulevaisuus puhuttavat paitsi OAJ:tä myös Jyväskylässä torstaina Valtakunnallisille Opopäiville kokoontuvia opinto-ohjaajia.
 
Opintoja kannustetaan nyt suorittamaan yksilöllisemmin, nopeammin ja keskittyen siihen, mitä oppilas ei vielä osaa. Moni opinto-ohjaaja ihmettelee, miten siinä onnistutaan, kun lakiluonnos ei säädä opettajalle ja opinto-ohjaajalle mitään roolia opiskelijan henkilökohtaisen opintopolun laatimisessa.
 
–  Henkilökohtaistamisprosessi vaatii vankkaa osaamista. Siinä suunnitellaan jokaiselle opiskelijalle soveltuva tutkinto tai koulutus, tunnistetaan ja tunnustetaan aiemmin hankittu osaaminen sekä suunnitellaan puuttuvan osaamisen hankkiminen, sen osoittaminen ja arviointi. Prosessissa suunnitellaan myös tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavat tukitoimet, kuten erityisen tuen tarve, Inkeri Toikka sanoo.
 
Tavoitetta OAJ pitää hyvänä. Itsestään tämä vaativa tavoite ei kuitenkaan toteudu. Uudessa laissa pitääkin OAJ:n mielestä säätää opiskelijalle nimettävästä vastuuopettajasta ja opinto-ohjaajasta, jotka vastaavat tästä henkilökohtaistamisprosessista ja laativat sen yhdessä opiskelijan kanssa.
 
– Opiskelijan ja opintoihin hakeutujan oikeus opetukseen ja opinto-ohjaukseen on kirjoitettava uudistuvaan lakiin selkeämmin, Inkeri Toikka vaatii.
 
Tätä OAJ vaatii:
  • Ammatillisen koulutuksen lakiluonnoksen mukaan ammattiin opiskelevan näytön arvioinnista vastaisivat ja päättäisivät kaksi koulutuksen järjestäjän nimeämää arvioijaa, joista toinen edustaisi koulutuksen järjestäjää ja toinen työelämää. Lakiluonnosta on OAJ:n mielestä täsmennettävä niin, että koulutuksen järjestäjän edustajaksi on nimettävä kelpoinen opetuksesta vastaava opettaja.
     
  • Jos lakiin ei lisätä, että vastuuopettaja ja opinto-ohjaaja vastaavat opintojen henkilökohtaistamisen kokonaisuudesta, eivät lain perusteluissa säädetyt tavoitteet eikä opiskelijan oikeusturva toteudu. Henkilökohtaistaminen edellyttää pedagogista osaamista ja sen on oltava kaikilta osin opettajan ja opinto-ohjaajan tehtävä.
     
  • Opiskelijalle on säädettävä oikeus opettajan antamaan opetukseen ja henkilökohtaiseen sekä muuhun opinto-ohjaukseen kaikissa opiskeluympäristöissä.
Lue myös:
Teksti: Airi Vuolle
Kuva: Heikki Pölönen
 
null