Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Nyt aletaan selvittää maksutonta varhaiskasvatusta!

OAJ:n idea saa tuulta alleen: opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen asetti ryhmän selvittämään tapoja nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta. Ensimmäisiä tuloksia voidaan saada jo ensi syksynä.
Suomessa lapset osallistuvat varhaiskasvatukseen muihin Pohjoismaihin verrattuna äärimmäisen vähän. Nyt ilmassa on muutoksen tuulia. Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on asettanut kolmen hengen selvitysryhmän pohtimaan tapoja lisätä osallistumista. 
 
– Hienoa, että ministeri on tarttunut asiaan, vaikka taloudellinen tilanne onkin edelleen haastava. Varhaiskasvatuksen maksuttomuuteen tarvitaan ilman muuta pitkä siirtymäaika, mutta nyt tilanne on erittäin hyvä, kun kaikki puolueet on saatu asian taakse, OAJ:n koulutusjohtaja Heljä Misukka sanoo. 
 
Hän viittaa OAJ:n puolueille lähettämän kyselyn tuloksiin sekä Educa-messuilla järjestettyyn puoluejohtajatenttiin, jossa kaikkien eduskuntapuolueiden edustajat ilmaisivat kannattavansa maksutonta varhaiskasvatusta. 
 
– Muutos asenteissa on ollut nopea sen jälkeen, kun OAJ viime keväänä esitti maksutonta varhaiskasvatusta, Misukka sanoo.
 
Maksuttomuus oli yksi keväällä julkaistussa Tasa-arvon tiekartassa esitetyistä tavoista lisätä koulutuksen tasa-arvoa. 
 
 
Ensimmäisiä uudistuksia jo syksyllä?
 
Ministeri Grahn-Laasonen asetti varhaiskasvatuksen selvityshenkilöiksi professori Kirsti Karilan, lastentarhanopettaja Satu Järvenkallaksen sekä VTT:n tutkimusjohtajan Tuomas Kososen. Heidän on määrä selvittää kesäkuun alkuun mennessä lyhyen ja pitkän tähtäimen kehittämistoimia varhaiskasvatukseen.
 
Näkökulmia selvityshenkilöiden työssä on kolme: osallistumisaste, vaikuttavuus ja tulevaisuuden varhaiskasvatuksessa saatu osaaminen.
 
Osa selvityshenkilöiden esityksistä saattaa päästä jo ensi syksynä valmistuvaan esitykseen varhaiskasvatuslain päivitykseksi. Osa puolestaan rakentaa pitkän aikavälin tiekarttaa varhaiskasvatuksen kehittämiseksi. 
 
Kaikki nyt selvitettävät asiat ovat Heljä Misukan mielestä erittäin tärkeitä.
 
–Erityisesti ilahduttaa, että ministeri korostaa pedagogista ja laadukasta varhaiskasvatusta, jota tekevät korkeasti koulutetut ammattilaiset. Maksutonta varhaiskasvatusta on turha tarjota, jos sen laatu on, mitä sattuu. Nyt näyttää vahvasti siltä, että laadusta pidetään kiinni ja asiat menevät oikeaan suuntaan.
 
 
Näitä aletaan nyt selvittää:
 
 1. Osallistumisasteen nostaminen. Selvityshenkilöiden tulee esittää, millä toimenpiteillä voidaan edistää lasten säännöllistä osallistumista varhaiskasvatukseen, jolla voidaan edistää lasten kehittymistä ja oppimista. Selvityksessä tulee myös esittää alustava kustannusarvio toimenpiteistä. Suomessa lapset osallistuvat varhaiskasvatukseen selvästi vähemmän kuin muissa Pohjoismaissa ja useimmissa OECD maissa.
   
 2. Varhaiskasvatuksen taloudellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Selvityshenkilöiden tulee nostaa esiin keskeisiä tekijöitä varhaiskasvatuksen vaikuttavuudesta niin taloudellisesta, yhteiskunnallisesta kuin lapsen kehityksen ja oppimisen näkökulmasta hyödyntäen tehtyä tutkimustietoa. Lisäksi tulee tehdä esitys siitä, miten vaikuttavuutta voitaisiin Suomessa seurata tai tutkia.
   
 3. Varhaiskasvatuksessa tarvittava osaaminen, koulutuksen kehittämistarpeet ja päiväkodin henkilöstörakenne. Selvityshenkilöiden tulee tehdä esitys siitä, millaista osaamista varhaiskasvatuksen opetus-, kasvatus-, hoito- ja johtotehtävissä tarvitaan ja miten varhaiskasvatusalan koulutuksia (perus- ja täydennyskoulutus) tulee uudistaa, jotta tarvittava osaaminen saavutetaan ja voidaan turvata.
 
 
Tätä OAJ on esittänyt:
 • OAJ esitti Tasa-arvon tiekartassa, että varhaiskasvatus päiväkodeissa muutetaan osapäiväisesti maksuttomaksi.
 • Uudistus voidaan toteuttaa portaittain viisivuotiaista aloittaen. Varhaiskasvatuksen lisäksi tapahtuvasta muusta päivähoidosta voidaan periä kohtuullisia maksuja.
 • Luovutaan kotihoidontuen sisaruslisistä yli kolmevuotiaiden osalta ja heidät ohjataan pedagogiseen varhaiskasvatukseen.
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö teettää laskelmat sekä lapsi- ja tasa-arvovaikutusten arvioinnit siitä, miten maksuttoman osapäiväisen varhaiskasvatuksen lisäksi tarvittavan päivähoidon maksut ja kotihoidontuki tulisi järjestää, jotta järjestelmä kannustaisi osallistumaan varhaiskasvatukseen.
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää laajan tiedotuskampanjan, jossa kerrotaan laadukkaan pedagogisen varhaiskasvatuksen merkityksestä.
 • Tutustu Tasa-arvon tiekarttaan: oaj.fi/tieauki
 
Teksti: Heikki Pölönen
Kuva: 123RF
null