Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

OAJ vaatii tukea nuorille hallituksen puoliväliriihestä

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen odottaa, että maan hallitus puuttuu puoliväliriihessään koulutuksesta syrjäytymiseen. OAJ esittää uudeksi tukimuodoksi tukiopinto-ohjausta, joka varmistaisi nuoren siirtymistä perusopetuksesta toiselle asteelle.
OAJ:n esittämä tukiopinto-ohjaus  varmistaisi nuoren siirtymistä perusopetuksesta toiselle asteelle ja auttaisi tätä löytämään oman opiskelupolkunsa. 10-luokat OAJ liittäisi joko ammatillisten oppilaitosten tai lukioiden yhteyteen. OAJ lisäisi myös joustavan perusopetuksen tarjontaa.
 
– Tukiopinto-ohjauksessa nuori saisi henkilökohtaista ohjausta yläkoulusta ammatillisen oppilaitoksen tai lukion ensimmäisen vuoden loppuun asti. Näin saataisiin ote myös niistä nuorista, jotka aikovat keskeyttää opintojensa, Luukkainen perustelee.
 
– Osa nuorista tarvitsee yksilöllistä ohjausta opintojen nivelvaiheessa, mahdollisuuden korottaa arvosanoja ja etsiä omaa suuntaa. Joustavan perusopetuksen vahvuuksia ovat sen ryhmämuotoisuus, työelämäläheisyys ja toiminnalliset työskentelytavat. Uudenlaisella kymppiluokalla nuori voisi parantaa perusopetuksen arvosanoja sekä samalla suorittaa lukion tai ammatillisen koulutuksen opintoja, Luukkainen ehdottaa.
    
Tukiopinto-ohjaus on yksi OAJ:n esittämästä viidestä keinosta, joilla pyritään estämään syrjäytyminen koulutuksesta. Suomalaisista 20–29-vuotiaista yli 110 000:lla eli noin 17 prosentilla ei ole lainkaan peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Erityisesti matalasti koulutettujen perheiden pojilla ja maahanmuuttajataustaisilla nuorilla on suuri riski jäädä koulutuksen ja työn ulkopuolelle. Koulutustasolla on selvä yhteys työllistymiseen, työuran pituuteen sekä terveydentilaan ja hyvinvointiin.
 
Luukkainen huomauttaa, että jo alle kouluikäisenä luodaan pohja, jolta opinpolulle ponnistetaan. – Kaikille yli 3-vuotiaille pitää säätää oikeus osallistua maksuttomasti osapäiväiseen pedagogiseen varhaiskasvatukseen. Lisäksi subjektiivisen oikeuden heikennykset pitää perua.
 
OAJ esittää myös keinoja, joiden avulla jokainen nuori saisi riittävästi ohjausta ja henkilökohtaista tukea oppimiselleen niin, ettei kukaan putoa kärryiltä. OAJ haluaa, että kaikille koulutusasteille säädetään opettajamäärän vähimmäismitoituksesta, joka lasketaan suhteessa oppilaitoksen oppilasmäärään.
 
Lisäksi OAJ haluaisi subjektiivisen oikeuden valmistavaan opetukseen niille lapsille ja nuorille, joiden kielitaito ei riitä peruskoulun aloittamiseen.
 
Tasa-arvoiset mahdollisuudet laadukkaaseen perusopetukseen OAJ varmistaisi tekemällä perusopetuksen laatukriteereistä sitovia ja ohjaamalla taloudellista tukea haastavien alueiden kouluille.
 
Olli Luukkainen esitteli OAJ:n ehdotuksia Ammatillisen koulutuksen AMKE-päivillä Helsingissä.
 
 
Tutustu OAJ:n viiteen ehdotukseen syrjäytymisen ehkäisemiseksi:
 
 
Tutustu OAJ:n ehdotuksiin (pdf)
null