Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Kansa sanoi ei koulutusleikkauksille – OAJ:ltä 10 esitystä suunnanmuutokselle

Kuntavaaleissa kansa äänesti kasvatuksen ja koulutuksen puolesta. OAJ esittää nyt kymmentä keinoa, joilla maan hallitus onnistuisi ehkäisemään syrjäytymistä ja parantamaan työllisyysastetta.
Maan hallituksen kausi lähestyy puoliväliään. Huhtikuun viimeisellä viikolla hallitus kokoontuu puoliväliriiheen tarkastelemaan nykytilaa ja tulevaa.
 
Maan edellinen ja nykyinen hallitus ovat tehneet ennätyksellisiä leikkauksia koulutukseen, kasvatukseen ja tutkimukseen. Kuntavaaleissa kaikkien hallituspuolueiden kannatus laski edellisistä kuntavaaleista.
 
OAJ:n koulutusjohtaja Heljä Misukka näkee asioiden välillä selvän yhteyden, etenkin, kun koulutus nousi ansaitusti vaalikeskustelujen ytimeen.
 
– Kuntavaalien selvä viesti hallitukselle oli, että koulutusleikkaukset saavat nyt riittää. Leikkauksilla ei ratkaista Suomen taloudellisia ongelmia, vaan pitkällä aikavälillä jopa heikennetään tilannetta entisestään, Misukka sanoo.
 
Huolestuttavana esimerkkinä Misukka pitää koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jäävien nuorten suurta osuutta.
 
– Syrjäytymisen ehkäisyyn pitää satsata ajoissa, tai meitä odottaa lähitulevaisuudessa todella kallis lasku. Oman opiskelupolun löytyminen pitää turvata jokaiselle nuorelle, Misukka sanoo.
 
Puoliväliriihessä hallituksen pitääkin hänen mukaansa tehdä leikkausten sijaan viisaita lisäsatsauksia, joilla syrjäytymistä ehkäistään ja koulutuksen laatua ja vaikuttavuutta parannetaan.
 
Toimia tarvitaan myös työllisyystilanteen kohentamiseen.
 
– Työllisyysluvut ovat meille kaikille yhteinen huoli, sillä riittävä työllisyysaste on koko hyvinvointiyhteiskunnan edellytys. Siksi kokosimmekin kattavan listan esityksiä, joilla hallitus voisi ehkäistä syrjäytymistä ja parantaa työllisyyttä, Misukka sanoo.
 
 
OAJ:n viisi esitystä syrjäytymisen ehkäisyyn
 
 1. Tarjotaan kaikille lapsille oikeus pedagogiseen varhaiskasvatukseen.
   
 2. Satsataan pieniin ryhmäkokoihin, ettei kukaan jää näkymättömäksi.
   
 3. Tuetaan kielen oppimista. Se on avain työllisyyteen ja osallisuuteen.
   
 4. Tarjotaan vahva tuki perusasteelta nivelvaiheen yli, ettei koulutuspolku katkea.
   
 5. Estetään koulutuksen eriytyminen, jotta kaikilla on mahdollisuus menestyä.
 
 
 
OAJ:n viisi esitystä työllisyyden parantamiseen
 
 1. Avoimen ammattikoulutuksen tarjoamiseen ammattiopistoille 25 miljoonaa euroa. OAJ arvioi, että tällä summalla voitaisiin tarjota avointa ammatillista koulutusta keskimäärin 20 oppilaitoksessa jopa 10 000 opiskelijalle osa-aikaisesti lukuvuoden ajan. Rahoitus katettaisiin erillisellä määrärahalla, jotka koulutuksen järjestäjät hakisivat.
   
 2. Alueellisille osaamiskeskittymille määräaikainen tuki. Alueiden yrityksille, koulutuksen järjestäjille ja muille toimijoille pitäisi varata kolmen vuoden määräajaksi 30 miljoonaa euroa yhteisten osaamis-, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokeskuksen toimintaan.
   
 3. Tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin 74 miljoonaa. Uudistetaan Suomen Akatemian Strategisen Tutkimuksen Neuvoston rahoituksen jakoperusteita ja lisätään myöntövalmiutta 50 miljoonalla eurolla. Tästä ammattikorkeille suunnattaisiin 20 miljoonaa ja yliopistoille ja tutkimuslaitoksille 30 miljoonaa euroa. Tehdään innovaatiosetelistä pysyvä rahoitusmuoto ja varataan tähän 20 miljoonaa euroa. Lisätään ylemmän ammattikorkeakoulutuksen aloituspaikkoja 500:lla.
   
 4. Julkisen sektorin muutosturvan kehittämiseen 8,35 miljoonaa euroa. Erityisesti opettajat tarvitsevat tukea, koska opetusalan työttömyys on kasvanut ennen näkemättömiin mittasuhteisiin koulutusleikkausten myötä.
   
 5. Pienten yritysten kehittämiseen 7 miljoonaa euroa. Viiden vuoden määräräaikainen tuki sellaisille ammatillisen koulutuksen järjestäjille, jotka haluavat erikoistua ja kehittää työelämää. 
 
 
 
Teksti ja grafiikka: Heikki Pölönen
null