Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

OAJ: Peruskoulu on pelastettava

OAJ kannattaa maan hallituksen käynnistämää peruskoulun uudistamistyötä. Uusi peruskoulu on yksi hallituksen kärkihankkeista. Puheenjohtaja Olli Luukkaisen mielestä tinkimättömänä periaatteena tulee olla tasa-arvoisten oppimismahdollisuuksien turvaaminen kaikille lapsille ja nuorille.
– Tästä tavoitteesta Suomi on siirtymässä yhä kauemmas. Tasa-arvoinen peruskoulu on kansallisaarteemme ja koko hyvinvointiyhteiskuntamme perusta. Siksi peruskoulun kehittäminen on nostettava kansalliseksi kärkihankkeeksi, Olli Luukkainen vaatii.
 
Syksyn kuluessa julkaistaan parlamentaarisesti valmisteltavat peruskouluvisio ja -teesit. Luukkaisen mielestä peruskoulun rapautumiseen ollaan puuttumassa viime hetkellä ja toivottavasti voimallisin keinoin.
 
– Suomalainen koulutus on huipputasoa, mutta sen kehityssuunta on väärä. Oppimistulokset heikkenevät ja erot kehnoiten ja parhaiten pärjäävien kesken jyrkkenevät, samoin alueelliset erot. Peruskoulun eriytymiskehitys on pysäytettävä. Visiot ovat tärkeitä, mutta ne eivät yksin riitä. Tarvitaan rohkeita päätöksiä ja konkreettisia toimia peruskoulun kehittämiseksi.
 
– Perusopetuksen resurssit on nostettava yli hallituskausien ulottuvalla kansallisella ohjelmalla vähintään pohjoismaiselle tasolle. Suomi panostaa perusopetukseen vähiten Pohjoismaista. Perusopetuslaki ei riittävästi turvaa yhdenvertaisuutta, joten myös säädöksiä on tarkistettava. Esimerkiksi oppilaiden määrälle opettajaa kohden on määriteltävä maksimi, perusopetukselle on luotava sitovat laatukriteerit ja maahan on saatava opettajarekisteri. Lisäksi opettajien ja rehtorien osaamisen kehittämiseen on panostettava nykyistä enemmän, Luukkainen tähdentää. 
 
OAJ muistuttaa, ettei oppimisoikeuksien puolustaminen ole pelkästään valtiovallan asia. Myös kuntapäättäjien on seurattava aktiivisesti, kuinka koulutukselliset tavoitteet täyttyvät omassa kunnassa.
 
 
Uudistuksia kautta koulutuskentän
 
Uusi lukiolaki annetaan Sipilän hallituksen kehyspäätöksen mukaan eduskunnalle ensi keväänä. Ylioppilaskirjoitukset muuttuvat kokonaan sähköisiksi vuoteen 2019 mennessä.
 
OAJ uskoo lukiokoulutuksen vetovoiman kasvavan, kun ylioppilaskokeen tulokset vaikuttavat tulevaisuudessa entistä enemmän korkeakoulujen sisäänpääsyyn.
 
Ammatillisessa koulutuksessa on meneillään laaja uudistus.
 
– OAJ onnistui vaikuttamaan uudistukseen muun muassa niin, että opettajien rooli säilyy, Luukkainen toteaa.
 
Opettajien ja opiskelijoiden arkipäivässä tuntuvat rajut ammatillisen koulutuksen resurssileikkaukset, mikä näkyy mm. opetuksen ja oppilaitosten määrän vähenemisenä.
 
OAJ ei usko työpaikalla tapahtuvan oppimisen onnistuvan läheskään kaikilla opiskelijoilla. Vaarana on ammatillisen osaamistason lasku.
 
Kuluvan lukuvuoden aikana myös korkeakoulujen kehittämistyölle määritellään suuntaa.
 
Varhaiskasvatuksessa tulivat 1.8. voimaan velvoittavat varhaiskasvatuksen pedagogiset perusteet. Niiden pohjalta jokaiselle lapselle luodaan yksilöllinen, kasvua, kehitystä ja oppimista tukeva suunnitelma.
 
 
Selaa infon dioja tai katso tallenne
null