Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

OAJ: Opettajat edellyttävät palkankorotuksia

– Opettajat ja muut julkisen sektorin koulutetut työntekijät edellyttävät palkankorotuksia ensi syksyn neuvotteluissa. Kun sopimuksista neuvotellaan pitkästä aikaa liittokierroksella, voidaan neuvotella myös välttämättömien palkkaohjelmien käynnistämisestä palkkaustason turvaamiseksi.
Näin arvioi neuvottelunäkymiä OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen, jonka mielestä julkista sektoria ei ole mahdollista jättää jälkeen työmarkkinoiden yleisestä ansiokehityksestä.
 
– Opettajat ja muut julkisalan osaajat tekevät vaativaa ja kansalaisten arvostamaa työtä. Työ esimerkiksi koulutuksessa on huippulaadukasta, tehokasta ja tuottavaa. Se ei ole tulossa alennusmyyntiin, vaan ehdottomana tavoitteena on ostovoiman parantaminen. Palkankorotuksia ei voi juurikaan korvata veronalennuksilla, koska ne nakertavat julkisten palveluiden muutenkin alimitoittunutta rahoituspohjaa, Luukkainen huomauttaa.
 
Tilastot ja ennusteet osoittavat kiistatta, että palkansaajien ostovoima kehittyy eri suuntiin julkisilla ja yksityisillä aloilla. Julkissektorin palkansaajan ostovoima heikkenee ja yksityissektorin kasvaa. 
 
– Tämä on naisvaltaisen julkisen sektorin kannalta myös tasa-arvokysymys. Epäoikeudenmukainen määräaikainen lomarahaleikkaus jyrkentää entisestään ansiokehityseroja. Näin ei voi jatkua, Luukkainen huomauttaa.
 
Kunta-alan uusien sopimusten Luukkainen uskoo syntyvän vasta tammikuussa 2018, jolloin on tietoa myös yksityissektorin sopimusten palkankorotustasosta.
 
 
Opettajien työaikaa rajattava
 
OAJ kehottaa opettajia ja esimiehiä seuraamaan entistä tarkemmin omaa työajan käyttöään. Opettajien työnkuva on muuttunut nopeasti mm. uusien oppimismenetelmien takia, ja opetussuunnitelmat korostavat oppilaiden yksilöllistä ohjausta. Erityisesti luokan ulkopuolisen työn määrä on kasvanut, ja sen hallinnassa on ollut vaikeuksia. Esimiesten tehtäväkokonaisuudet ovat laajenneet toimitusjohtajan työksi.
 
– Tarjoammekin tästä syksystä lähtien opettajan ja rehtoreiden työmäärän seurannan välineeksi Vipu-ohjelmaa, joka on OAJ:n kehittämä opettajan henkilökohtainen apuväline. Toivomme, että opettajat ja rehtorit ottavat sen laajasti käyttöön, Luukkainen toteaa.
 
Muista koulutusalan erityisongelmista Luukkainen nostaa esille useiden kuntien epäreilun kikkailun uusien opettajien palkkaamisajankohdalla. OAJ:n kyselyn mukaan 18 prosenttia kunnallisista työnantajista palkkaa uudet opettajat myöhemmin kuin lukuvuoden alusta eli 1.8. lukien. Tällöin opettaja joutuu ottamaan vastaan oppilaat ja opiskelijat ilman riittävää ennakkovalmistelua.
 
– Se kertoo kuntatyönantajan välinpitämättömyydestä koulutuksen laadun suhteen ja opettajien arvostamattomuudesta. Tämä on työnantajilta raukkamaista toimintaa ja alkaa olla työsuojelukysymys, Luukkainen huomauttaa.
 
 
 
null