Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Tuhat uutta lastentarhanopettajaa

OAJ on ajanut yliopistollisen lastentarhanopettajan koulutuksen koulutusmäärien lisäystä jo vuosia. Nyt opetus- ja kulttuuriministeriö on sopinut tuhannen aloituspaikan lisäyksestä. Lisäykset toteutetaan vuosina 2018–2021 hallituksen varaaman 28 miljoonan euron määrärahan turvin.
 – Varhaiskasvatus oli monella tapaa pysähtyneessä tilassa 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana. Lastentarhanopettajan koulutuksen sisäänottojen määrästä ei huolehdittu riittävästi. Nyt tuntuu siltä, että laadukkaan pedagogisen varhaiskasvatuksen merkitys on viimein ymmärretty, erityisasiantuntija Ritva Semi OAJ:stä sanoo.
 
Hän myöntää, että vuodesta 2012 eduskunta on antanut joulun alla rahaa yliopiston lastentarhanopettajan koulutukseen.
 
– Mutta nyt linja on viimein selkeä ja koulutusta arvostetaan vakaana osana kasvatus- ja koulutuspolitiikkaa.
 
Tutkintomääriä kasvatetaan asteittain
 
Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen toteaa tiedotteessaan, että moniammatillinen yhteistyö on suomalaisen varhaiskasvatuksen vahvuus.
 
 – Varhaiskasvatus tukee oppimista ja on tutkimusten mukaan vaikuttavaa syrjäytymisen ehkäisyä. Se tasaa kotitaustaeroja, tukee varhaista oppimista ja mahdollistaa lapsen ja perheen ongelmien varhaisen tunnistamisen ja oikea-aikaisen avun, hän korostaa.
 
Varhaiskasvatuksen opettajaksi pätevöittävän kasvatustieteiden kandidaatin tutkintojen tutkintomääriä kasvatetaan yliopistoissa asteittain. Opintoja pyritään myös nopeuttamaan lukemalla hyväksi aiempia opintoja. Etä- ja monimuoto-opiskelu on myös mahdollista, esimerkiksi kasvatustieteen perus- ja aineopintoja on mahdollista suorittaa verkossa.
 
Teksti: Johanna Äijälä
Kuva: Riikka Hurri
Grafiikka: Erika Nieminen, lähteenä opetus- ja kulttuuriministeriö
 
null