Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Valtuutetun tehtävät

Valtuutettu on oman alueensa ja jäsenistön edustaja. Hän välittää näiden näkemyksiä OAJ:n suuntaan ja vastaavasti tietoa järjestön päätöksistä ja linjauksista alueelleen ja jäsenille.
Valtuutettu osallistuu aktiivisesti valtuuston kokoustyöskentelyyn, tiedottaa valtuustoasioista alueensa yhdistyksille, toimijoille ja jäsenistölle.

Jotta työn voi hoitaa hyvin, on syytä perehtyä järjestön tavoitteisiin sekä ajankohtaisiin edunvalvonta- ja järjestökysymyksiin.

Valtuutettu osallistuu alueensa järjestötilaisuuksiin ja toimintaan, välittää ja kanavoi oman alueensa ja edustamansa jäsenistön mielipiteitä ja näkemyksiä valtuuston päätöksentekoon.
null