Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Mikä Sivistysakatemia on?

Sivistysakatemia lanseerattiin kesällä 2017 juhlistamaan satavuotiasta Suomea. Tässä tiivistys siitä, mistä Sivistysakatemiassa on kyse!
 • Sivistysakatemia on Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen lanseeraama korkean profiilin koulutuskokonaisuus, johon kutsutaan osallistujiksi tarkoin valikoitu joukko yhteiskunnallisia vaikuttajia ja päättäjiä. Sivistysakatemian järjestelyissä on vahvasti mukana myös Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra. 
   
 • Sivistysakatemian tavoitteena on päivittää sivistyksestä käytävää keskustelua, lisätä koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen arvostusta sekä löytää ratkaisuja Suomen sivistystason ylläpitämiseen ja vahvistamiseen.
   
 • Sivistysakatemia järjestetään ensimmäisen kerran vuoden 2017 lopussa. Osallistujat pääsevät tutustumaan aivan uusilla tavoilla suomalaisen sivistyksen perustaan eli koulutusjärjestelmäämme. Osallistujat myös ideoivat ratkaisuja, joilla Suomen sivistystaso pysyy korkeana seuraavat 100 vuotta.
   
 • Jatkossa Sivistysakatemia järjestetään vuosittain, ja joka vuosi mukaan kutsutaan uudet osallistujat. Näin sivistyksen merkityksen ymmärtävien päättäjien ja yhteiskunnallisten vaikuttajien joukko kasvaa vuosittain.
   
 • Sivistysakatemian symbolina käytetään sormenjälkeä. Aivan kuin sormenjälki, myös sivistys kuuluu kaikille ja rakentuu eri ihmisillä erilaisista osista. Lisäksi sormenjälki symboloi sitä, että Sivistysakatemiaan osallistuvat jättävät teoillaan jäljen sivistys-Suomen tulevaisuuteen.
null