Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Opetusalan eettinen neuvottelukunta: Kosketus kuuluu kouluun, mutta se ei saa seksualisoitua

Opetusalan eettisen neuvottelukunnan puheenjohtaja Arno Kotro opettaa filosofiaa, psykologiaa ja elämänkatsomustietoa.
Opetusalan eettisen neuvottelukunnan puheenjohtajan Arno Kotron mielestä on tärkeää, että vaikeita asioita ei hyssytellä vaan ne tuodaan päivänvaloon. Opettajan velvollisuus on turvata lapsen ja nuoren kasvurauha.
Kouluympäristön ei pidä olla steriili ja muodollinen saareke, jossa fyysistä koskettamista ei sallittaisi. Olennaista on, että fyysinen kosketus ei seksualisoidu. Näin todetaan Opetusalan eettisen neuvottelukunnan pari vuotta sitten julkaisemassa kannanotossa, jossa pohditaan, millainen fyysinen vuorovaikutus ja kosketus on sopivaa kouluympäristössä. 
 
Viimeaikaiset uutiset kouluissa ja oppilaitoksissa tapahtuneesta seksuaalisesta häirinnästä ovat saaneet neuvottelukunnan puheenjohtajan Arno Kotron surulliseksi ja hämmentyneeksi. 
 
– En tiedä nyt esillä olleista tapauksista muuta kuin mitä olen lehdistä lukenut. Seksuaalinen häirintä on nyt kuitenkin selvästi asia, joka täytyy nostaa julkiseen keskusteluun ja tuoda päivänvaloon. Hyvä, että niin on tehty. Kaikissa kouluissa tämä on hyvä paikka miettiä, onko meidän koulussamme vastaavaa ilmiötä. Jos sitä on, pitää linjata, miten se saadaan välittömästi loppumaan, Kotro sanoo.

 
Missä menee sopivuuden raja?
 
Kannanotossaan eettinen neuvottelukunta tuo esiin, että kysymys fyysisen vuorovaikutuksen sopivista rajoista voi olla vaikea. Siinä, millainen fyysinen läheisyys koetaan luontevaksi, on isoja eroja niin kulttuurien kuin yksilöidenkin välillä. 
 
Vuorovaikutuksen sopivuuden arvioinnissa tärkeintä on neuvottelukunnan mukaan oppilaan oma kokemus. Opettajan pitää olla sensitiivinen sen suhteen, kokeeko oppilas opettajan kosketuksen – kuten taputuksen olkapäälle – mieluisana vai epämiellyttävänä.
 
– Rajanveto on vaikeaa. Fyysinen kosketus on aika tärkeä osa vuorovaikutusta ihan kättelystä alkaen. Jos opettaja ottaa olkapäästä kiinni ja sanoo, että hyvin meni tuo tehtävä, niin onko se väärin? Kategorisesti kosketusta ei voida kieltää, mutta on aina aikuisen vastuulla arvioida, milloin kosketus kuuluu vuorovaikutukseen luontevasti ja asiallisesti, ja milloin jokin raja ylittyy, Kotro sanoo.
 
 
Opettajia sitovat lait ja moraali
 
Opettajan on työssään noudatettava sekä koulua koskevia lakeja että opettajan eettisiä periaatteita. Kouluympäristössä opettajien moraali on Arno Kotron mukaan usein jopa lakia tiukempi. Vaikka laki salliikin esimerkiksi seurustelusuhteet 18-vuotiaan kanssa, niin opettajan ja oppilaan välillä seurustelusuhde ei moraalisista syistä ole mahdollinen.
 
Kotro uskoo, että keskimäärin suomalainen opettaja on hyvin ammattitaitoinen ja toimii eettisesti ammattinsa edellyttämällä tavalla. 
 
– Jos opettaja ei toimi ammattimaisesti, on tietysti tärkeää, että oppilailla ja opiskelijoilla on käytössään kanava, jota pitkin asiaa voidaan viedä turvallisesti eteenpäin. Aikuisten pitää myös ottaa viestit tosissaan. Niin ei saa käydä, että esimerkiksi seksuaalinen häirintä olisi koulun johdon tai ylipäätään aikuisten tiedossa, mutta siihen ei reagoitaisi. Koulun pitää olla paikka, jossa jokainen lapsi ja nuori voi tuntea olonsa kaikin puolin turvalliseksi.
 
Peittelyn ja hyssyttelyn kulttuurista pitää Kotron mielestä päästä eroon, onpa kyse alkoholin väärinkäytöstä tai seksuaalisesta häirinnästä. Tässä on hänen mukaansa Suomessa myös menty valtavasti eteenpäin.
 
– Kun muistellaan muutama vuosikymmen taaksepäin, niin onhan homma nyt paljon kestävämmällä pohjalla. Hyssyttely on karhunpalvelus. Toisaalta maailmalla on merkkejä myös siitä, että mennään toiseen ääripäähän ja lietsotaan hysteeristä tunnelmaa, jossa ihmisiä liian herkästi epäillään milloin mistäkin. Sellaiseksikaan ilmapiiri ei saa muuttua. 
 
Yleisperiaatteena on Kotron mielestä hyvä pitää sitä, että on mieluummin liian varovainen kuin että joutuu pohtimaan, ylittyykö omassa toiminnassa sopivuuden raja.
 
– Fyysisen vuorovaikutuksen rajojen pohtimisen ei pitäisi olla juristeriaa vaan terveen järjen käyttöä, Kotro sanoo.
 
 
Kaikki tiivistyy kasvurauhaan
 
Tämän vuoden tammikuussa Opetusalan eettinen neuvottelukunta julkisti Comeniuksen valan. Se on opettajille laadittu ammattieettinen vala, jonka jo tuhannet opettajat ovat vannoneet. 
 
Valassa opettajat lupaavat esimerkiksi kunnioittaa lasten ja nuorten yksityisyyttä ja suojata heidän oikeuttaan henkiseen ja fyysiseen koskemattomuuteen. Erityisen hyvänä kiteytyksenä Kotro haluaa nostaa esiin sen, että valassa opettajat sitoutuvat puolustamaan oppilaiden ja opiskelijoiden kasvurauhaa.

– Tykkään hirveästi sanasta kasvurauha. Kasvurauhaan kuuluu aivan olennaisena osana sellainen fyysinen koskemattomuus, ettei koskaan koe tulevansa ahdistavasti kosketelluksi tai kohdelluksi ja ettei mikään uhkaa omaa turvallisuudentunnetta, Arno Kotro sanoo. 
 
(Juttu jatkuu videon jälkeen.)
 
 
Opetusalan eettinen neuvottelukunta
  • Opetusalan eettinen neuvottelukunta on valtakunnallinen elin, joka toimii itsenäisesti ja riippumattomasti.
  • Neuvottelukunta kokoontuu tarvittaessa ottamaan kantaa opetusalalla esiin tuleviin eettisiin kysymyksiin ja edistää keskustelua opettajan ammattietiikasta. OAJ maksaa toiminnan kulut.
  • Neuvottelukunnan toimikausi alkoi vuoden 2016 alussa ja kestää vuoden 2019 loppuun.
  • Neuvottelukunnan puheenjohtaja on opettaja Arno Kotro. Hänen lisäkseen neuvottelukuntaan kuuluvat professori Jaana Hallamaa, (varapuheenjohtaja), rehtori Mirjam Kalland, teologi Jaakko Heinimäki ja professori Jouni Välijärvi. Neuvottelukunnan sihteerinä toimii OAJ:n erityisasiantuntija Lauri Kurvonen.
 
Teksti: Heikki Pölönen
Kuva: Veikko Somerpuro
null