Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Peruskoulun tasa-arvo murenee – OAJ:llä ratkaisuja peruskoulun pelastamiseksi

Vaikka Suomi on edelleen Pisa-tutkimusten kärkimaita, peruskoulun perusta, tasa-arvo, murenee kovaa vauhtia. Tämä näkyy myös Pisa 2015 -tutkimuksen tänään julkaistussa yhteisöllistä ongelmanratkaisua koskevassa osuudessa. Peruskoulu pitää pelastaa, ja OAJ esittää siihen keinoja uudella sivustollaan.
Peruskoulun oppimistulosten nopeasta huononemisesta on syytä olla huolissaan hyvästä Pisa-sijoituksesta huolimatta. Pisa 2015 -tutkimuksen yhteisöllistä ongelmanratkaisua koskevassa osuudessa tasa-arvon mureneminen näkyy erityisesti tyttöjen ja poikien välisinä oppimiseroina. Saman tutkimuksen joulukuussa 2016 julkaistut päätulokset kertoivat selkeistä eroista myös eri sosioekonomisten ryhmien ja maan eri osien välillä.
 
Kun peruskoulun perusta murenee, ei riitä enää pelkkä paikkailu.  OAJ:n mielestä nyt tarvitaan laajaa kansallista tahtoa ja kunnianhimoa myös toimenpiteisiin, ei vain tavoitteisiin. OAJ esittää uudella Ratkaisuja peruskoulun pelastamiseksi -sivustolla konkreettisia keinoja. 
 
Myös päättäjät ovat jo viimein alkaneet herätä huoleen peruskoulun tilasta ja kehityssuunnasta.  Toimiin on jo ryhdytty muun muassa opettajankoulutuksen ja opettajien osaamisen jatkuvaksi kehittämiseksi.
 
– Näitä toimia on jatkettava, mutta ne eivät yksin riitä pysäyttämään perusopetuksen tasa-arvon murentumista. Perusopetuksen pelastamiseen tarvitaan myös järeämpiä keinoja, muutoksia lainsäädäntöön ja rahoitukseenkin, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen kirjoittaa uudella sivustolla.
 
Rahoituksessa Suomi on Pohjoismaiden hännänhuippu
 
Erityisasiantuntija Jaakko Salon mukaan todellinen kuva perusopetuksemme rahoituksen tasosta saadaan vertaamalla Suomea niihin maihin, joissa sekä koulutusjärjestelmä että yhteiskuntajärjestys ovat Suomen kaltaisia. Parhaan vertailukohdan antavat muut Pohjoismaat, ja niihin verrattaessa Suomen peruskoulurahoitus on vähäisintä sekä bruttokansantuotteen osuudella että oppilaskohtaisilla kustannuksilla vertailtuna.
                       
– Suomen muita Pohjoismaita alhaisempi perusopetuksen BKT-osuus kertoo ennen kaikkea siitä, millainen arvo perusopetukselle on budjettipäätöksissä annettu. Suomen pitäisi lisätä perusopetusrahoitusta noin miljardilla, jotta saavuttaisimme edes Pohjoismaiden keskiarvon, Salo kirjoittaa.

Ratkaisuja peruskoulun pelastamiseksi -sivustolla kirjoitetaan myös esimerkiksi koulujen ja opetusryhmien välisistä eroista ja siitä, mitä pitää tehdä koulujen eriytymisen estämiseksi Johtajuutta kehittämällä kehitetään puolestaan peruskoulun koko työyhteisöä. 
 
Ratkaisuja peruskoulun pelastamiseksi -sivustolla julkaistaan uusia ratkaisuja tämän talven ja kevään 2018 aikana.
 
Teksti: Airi Vuolle
Kuva: Jarkko Mikkonen
null