Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Hovioikeuden tuomio jää voimaan luottamusmiehen irtisanomisjutussa

Korkein oikeus on hylännyt Aalto-yliopiston entisen rehtorin valituslupahakemuksen jutussa, joka koskee työntekijöiden edustajan oikeuksien loukkaamista.
Voimaan jää Helsingin hovioikeuden toukokuussa antama tuomio, jossa rehtorin katsottiin syyllistyneen työntekijöiden edustajan oikeuksien loukkaamiseen.
 
Takana pitkä oikeustaival

OAJ:n johtava lakimies Erkki Mustonen pitää monipolvisen oikeustapauksen tärkeimpänä tuloksena sitä, että tuomio korostaa luottamusmiehen asemaa ja siihen liittyvää korkeaa irtisanomissuojaa.
 
Aalto-yliopiston rehtorina toiminut Tuula Teeri irtisanoi yliopiston lehtoreita edustaneen luottamusmiehen vuonna 2013. Irtisanomiselle ei ollut suostumusta luottamusmiehen edustamien työntekijöiden enemmistöltä. Lain ja työehtosopimuksen mukaan suostumus pitää olla.
 
Irtisanomisperusteena käytettiin työntekijän henkilöön liittyvää syytä, mutta hovioikeuden mukaan rehtori ei ollut varmistanut tällaisen perusteen olemassaoloa.
 
Hovioikeus jätti Teerin tuomitsematta sakkorangaistukseen, koska piti rikosta anteeksiannettavaan tekoon rinnastettavana. Rehtori kuitenkin tuomittiin maksamaan irtisanomansa luottamusmiehen oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa.
 
 
Työtuomioistuimesta korvauksia irtisanotulle ja OAJ:lle
 
Tapausta oli käsitelty aikaisemmin myös työtuomioistuimessa, joka vahvisti, että irtisanomiselle ei ollut laillisia perusteita. Oikeus katsoi, että luottamusmies ei ollut toiminnallaan itse antanut osaksikaan aihetta irtisanomiselle.
 
Työtuomioistuin määräsi työnantajan maksamaan luottamusmiehelle yli 100 000 euron vahingonkorvaukset ja määräsi lisäksi Sivistystyönantajat maksamaan OAJ:lle 2 500 euron hyvityssakon sekä oikeudenkäyntikulut laillisine viivästyskorkoineen.
 
Kuva: 123RF
null