Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Yliopiston sovintoesitys hyväksyttiin – huomiseksi suunniteltu lakko peruuntuu

Palkansaajapuolen työntekijäjärjestöt Julkisten alojen neuvottelujärjestö JUKO, Palkansaajajärjestö Pardia ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL sekä työnantajapuolta edustava Sivistyönantajat Sivista ovat juuri hyväksyneet sovittelija Janne Metsämäen tekemän sovintoesityksen.
Samalla peruuntuvat 7.3.2018 ja 14.3.2018 uhanneet työtaistelutoimet.
 
Syntynyt yliopistoratkaisu tyydyttää JUKOa, koska palkankorotukset ovat samaa tasoa kuin muillakin aloilla. Sopimukseen kirjattiin poikkeuksellisen niukasti tekstiasioita.
 
Yliopistojen uusi työehtosopimus on voimassa 1.2.2018–31.3.2020. Palkkoja korotetaan sopimuskauden aikana yhteensä 3,45 prosenttia, mikä vastaa yleistä linjaa.
 
1.4.2018 maksetaan yleiskorotuksena maksetaan 1,0 prosenttia ja 1.4.2019 toinen yleiskorotus 1,1 prosenttia. Järjestely- ja paikallisina erinä tulee 1.1.2019 maksuun 0,5 prosenttia sekä 1.6.2019 hieman enemmän eli 0,85 prosenttia.
 
OAJ:n ja JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen kiittää yliopistojen henkilöstöä valmiudesta puolustaa asemaansa.
 
- Lakonuhkat lujittivat yhteishenkeä ja muistuttivat karulla tavalla siitä, että oikeudenmukaista ratkaisua ei aina saa ilmaiseksi, vaan sen edestä on oltava valmis kamppailemaan, Luukkainen sanoo.
 
Lähes kuusi viikkoa sopimusten päättymisen jälkeen kaikilla 600 000:lla julkisen sektorin tai enemmistöltään julkisrahoitteisen koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan palkansaajalla on nyt uusi sopimus.
 
Luukkaisen mukaan neuvottelujärjestelmä näytti jälleen kerran toimivuutensa.
 
- Tämän sopimuskierroksen historialliseksi jälkimauksi tulee jäämään sen kansallista kilpailukykyä ja työllisyyttä edistävä sekä joltisestikin ostovoimaa säilyttävä vaikutus. Tämä on tärkein lopputulos, Luukkainen sanoo.
 
Luukkainen pitää yhtenä tärkeimmistä Suomen vahvuuksista toimivaa sopimusyhteiskuntaa.
 
- Jos joku taho pyrkii sopimusyhteiskuntaa romuttamaan, on sitä vastaan noustava kaikella mahdollisella joukkovoimalla.
 
Teksti: Maija-Leena Nissilä
Kuva: Jarkko Mikkonen
 
null