Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

OAJ:ltä kiitosta ja tarkennuksia lukiolakiin

OAJ jätti tänään keskiviikkona 7.3. opetus- ja kulttuuriministeriölle lausuntonsa lukiolain ja ylioppilastutkintoa koskevan lain luonnoksiin. Lausunnossaan OAJ toteaa, että tiukassa aikataulussa aikaan on saatu pääosin realistinen lakiluonnos.
OAJ on pitänyt tiivistä yhteyttä ministeriöön koko lukiolain valmistelun ajan ja saanut lakiluonnokseen monia hyviä asioita. Erityisasiantuntija Olavi Arra on tyytyväinen siihen, että kaksi OAJ:n tärkeää tavoitetta, erityisopetus ja henkilökohtainen opintojen ohjaus ovat nyt tulossa lukioon. Ne onnistuvat kuitenkin vain, jos opettajia on riittävästi.
 
– Toteutuakseen käytännössä henkilökohtainen opintojen ohjaus edellyttää, että yhdellä opinto-ohjaajalla on korkeintaan 200 ohjattavaa. Valtiovallan tehtävänä on myös varmistaa, että erityisopettajia koulutetaan tarvetta vastaava määrä, Arra sanoo.
 
OAJ kiittää lausunnossaan sitäkin, että lukioiden korkeakoulujen yhteistyötä kehitetään.
 
Tuntijakoa ei avattu
 
Päätös olla avaamatta keskustelua tuntijaosta on OAJ:n mielestä järkevä ja mahdollistaa keskittymisen tarpeellisiin uudistuksiin, kuten pedagogiikan uudistamiseen ja oppilaitosten väliseen yhteistyöhön.
 
Joihinkin lakiluonnoksen sanamuotoihin OAJ esittää korjauksia. Esimerkiksi kohdassa, jossa koulutuksen järjestäjältä edellytetään riittävää määrää säädetyt kelpoisuusvaatimukset täyttävää opetushenkilöstöä OAJ haluaisi puhuttavan riittävästä määrästä opettajan virkoja, kuten muiden koulutusasteiden laeissa.
 
– Kelpoiset ja pysyvässä työsuhteessa olevat opettajat ovat tärkeitä opetuksen laadulle Arra muistuttaa.
 
Hyväksytyn yo-kokeen rajattomat uusintakerrat ovat OAJ:n mukaan pedagogisesti väärä, hallinnollisesti hankala ja kallis ratkaisu.
 
Lukion uudistamista pitää jatkaa
 
Olavi Arra muistuttaa, että lukion uudistamista pitää jatkaa. Seuraavaksi OAJ toivoo, että lukioon saadaan tutoropettajat ja lukiokoulutuksen laatukriteerit. Peruskoulussa annettavalle opetukselle laatukriteerit ovat jo olemassa. 
 
Tänään päättynyt lausuntokierros koski sekä uutta lukiolakia että sähköisen ylioppilastutkinnon järjestämistä koskevia lakimuutoksia. Hallitus valmistelee nyt niistä lakiesitykset, jotka on tarkoitus antaa eduskunnalle vielä tänä keväänä.
 
Teksti: Riitta Korkeakivi
Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen
null