Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Selvitys: Joka kymmenes jättää amiksen kesken – OAJ huolissaan eriytymisestä

Yhä useampi jättää ammatillisen perustutkinnon kesken, kertoo Opetushallituksen tänään julkaisema selvitys. OAJ:ssä vaaditaan koulutuksen järjestäjiltä ja päättäjiltä tekoja sen varmistamiseksi, että eriytymiskehitys saadaan pysäytettyä.
Opetushallituksen tänään julkaiseman selvityksen mukaan useampi kuin joka kymmenes ammatillisen koulutuksen opiskelijoista ei suorita aloittamaansa ammatillista perustutkintoa loppuun, vaan eroaa kesken opintojen. Keskeyttäjien määrä on kasvussa, sillä lukuvuonna 2013–2014 vastaava luku oli 8,6 prosenttia.
 
Selvitystä varten tarkasteltiin yli 100 000 opiskelijan tietoja lukuvuodelta 2016–2017. Opiskelijan ikä, sukupuoli, kielitausta ja koulutusala vaikuttavat siihen, että opiskelija ei suorita tutkintoaan loppuun.
 
Selvitys kertoo selvin luvuin siitä, että opiskelijat tarvitsevat opintoihinsa tukea. Selvityksen perusteella tukea tulisi kohdentaa erityisesti nuoriin aikuisiin, vieraskielisiin, yleisissä oppilaitoksissa opiskeleviin erityisopiskelijoihin sekä miesvaltaisilta aloilla opiskeleviin naisiin ja naisvaltaisilla aloilla opiskeleviin miehiin.
 
– Kehityksen suunta on huolestuttava, mutta paremmin kohdennetulla tuella ja ohjauksella saadaan entistä useampi nuori suorittamaan tutkintonsa loppuun. Ammatillisen koulutuksen uusi lainsäädäntö antaa koulutuksen järjestäjälle tiukemmat velvoitteet ohjata putoamisvaarassa olevia nuoria. Samalla se luo myös toimijoille mahdollisuuksia uudenlaisen yhteistyön rakentamiseen siirtymä- ja nivelvaiheissa, Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen osaston johtaja Anni Miettunen sanoo.
 
Eriytyminen jatkuu  miksi suunta ei käänny?
 
OAJ:n koulutusasiainpäällikkö Nina Lahtinen huomauttaa, että eroprosentti vaihtelee suuresti eri koulutuksen järjestäjien välillä. Siinäkin kehityksen suunta on huolestuttava. Tänään julkaistussa selvityksessä järjestäjäkohtaisten eroprosenttien vaihteluväli oli nyt  3,6–21,0, kun lukuvuoden 2013–2014 seurannassa se oli välillä 2,3–19,6.
 
– Opetushallituksen uusin selvitys osoittaa jälleen kerran sen, tasa-arvoisena pidetyssä koulutusjärjestelmässämme eriytymiskehitys jatkuu edelleen, eikä suuntaa saada käännettyä, vaikka siitä ollaan tietoisia. Eikö todella järjestämislupaan pohjaavassa järjestelmässä ole keinoja puuttua sellaisen koulutuksen järjestäjän toimintaan, jossa noin joka viides opiskelija keskeyttää opinnot? hämmästelee Lahtinen.
 
Koulutusleikkaukset lisäävät eroja
 
Lahtinen huomauttaa, että ammatilliseen koulutukseen tehtyjen mittavien rahoitusleikkausten johdosta erot ammatillisten oppilaitosten välillä ovat kasvussa. Huomattavia eroja on esimerkiksi siinä, kuinka paljon opiskelija saa opettajalta opetusta, tukea ja ohjausta opintojensa aikana.
 
– Eroja on myös siinä, mikä rooli opettajalla ylipäätään on opiskelijoiden opintopolun aikana.
 
OAJ on Lahtisen mukaan jo pitkään puhunut sen puolesta, että myös ammatillisen koulutuksen opiskelijoille pitäisi pystyä turvaamaan aidosti opettajan aikaa ja läsnäoloa opiskelijan tarpeen mukaisesti. Tätä myös opiskelijat kaipaavat. Viimeisin Amisbarometri osoitti selvästi, että opiskelijat kaipaavat lisää opettajan opetusta.
 
– Minua ei ikävä kyllä hämmästytä lainkaan, että keskeytykset kasvavat, kun opettajien määrä suhteessa opiskelijoihin on vähentynyt ja opetusta annetaan enää murto-osa aiemmasta. Mistä löytyy se poliitikko, joka kohdentaa rahaa ammatillisen koulutuksen perustoimintoihin sen sijaan, että kehittää uusia korjaavia toimia ottamaan koppia pudokkaista tai etsimään kokonaan kadonneita? Lahtinen kysyy.
 
 
Opetushallitus keräsi tietoja 53 oppilaitoksesta
  • Ammatillisen koulutuksen läpäisyn määrällisen seurannan selvitykseen lukuvuodelta 2016-2017 kerättiin tietoja 53 ammatillisen koulutuksen järjestäjältä. Selvitys koski kaikkia oppilaitoksen kirjoilla olleita perustutkinto-opiskelijoita riippumatta siitä, minä vuonna opinnot oli aloitettu.
  • Seurannassa oli lukuvuonna 2016–2017 mukana yhteensä 107 366 opiskelijaa. Eronneita opiskelijoita oli yhteensä 12 856.
  • Eronneella opiskelijalla tarkoitetaan opintonsa kokonaan keskeyttäneitä opiskelijoita, jotka ovat eronneet koulutuksen järjestäjän opinnoista omalla ilmoituksellaan tai oppilaitoksen päätöksellä.
 
Teksti: Heikki Pölönen
Kuva: Veikko Somerpuro
null