Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Uudet valtuutetut valittu

OAJ:n juuri valitun valtuuston edustajista yli puolet, peräti 86 on uusia. Katso täältä, ketkä valtuustoon valittiin kaudeksi 2018–2022, millaisia äänimääriä ehdokkaat keräsivät ja millaista äänestysaktiivisuus vaalipiireissä oli. Valittujen esittelyt ovat sivulla vaalipiireittäin.
Huomaa taulukkoa tarkastellessasi, että kun ehdokkaiden äänimäärät tai vertausluvut ovat yhtä suuret, ratkaistaan järjestys arpomalla. Varahenkilö tulee siitä vaaliliitosta, josta edustaja tai ehdokas on valittu, tai jos sellaista ei ole, valitaan se ehdokas, jolla on vaaleissa valittujen jälkeen suurin vertausluku. Taulukossa merkintä VA tarkoittaa valittua, VH varahenkilöä ja EI ei valittua.
 
Uuden valtuuston jäsenet vaalipiireittäin 
null