Opetusalan Ammattijärjestö

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajat

Uusi varhaiskasvatuslaki on tullut voimaan 1.9.2018. Varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuudet on kirjattu lain 6. lukuun. Varhaiskasvatuslaki 540/2018 (Finlex)
 
 
Esiopetus

Perusopetuslain mukaisen 6-vuotiaiden esiopetuksen opettajien kelpoisuusvaatimuksista säädetään asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998).

Asetus koskee niin päiväkodissa kuin peruskoulussa annettavaa esiopetusta.

Esiopetuksen opettaja

Esiopetuksen opettajan kelpoisuusvaatimuksista säädetään asetuksen 7 §:ssä.

Esiopetusta on kelpoinen antamaan opettaja, joka on kelpoinen antamaan luokanopetusta.

Opetusryhmälle, johon ei kuulu perusopetusta saavia oppilaita, kelpoinen on myös henkilö, joka on suorittanut lastentarhanopettajakelpoisuuden tuottavan kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon (A 794/04 19 § 1 mom. ja 20 § 1 mom.) tai lastentarhanopettajan tutkinnon.

Asetuksessa (7 § 3-4 mom.) säädetään lisäksi sosiaalikasvattajan, sosiaalialan ohjaajan ja sosionomin (AMK) tutkinnon suorittaneiden henkilöiden kelpoisuudesta. Heillä oli tietyin edellytyksin oikeus hankkia kelpoisuus esiopetuksen opettajiksi suorittamalla opetusministeriön hyväksymät esiopetuksen opinnot (15 tai 20 ov. tutkinnosta ja työkokemuksesta riippuen). Opintojen suorittamisaika rajattiin asetuksessa siten, että ne on pitänyt suorittaa ennen vuotta 2004. Sen jälkeen suoritetut esiopetuksen opinnot eivät tuota kelpoisuutta.

Esiopetuksen erityisopettaja

Esiopetuksen erityisopetuksen kelpoisuudesta on säädetty asetuksen 8 §:ssä. 

Esiopetuksen tuen oppilaille on kelpoinen antamaan opetusta henkilö, jolla on esiopetuksen opettajan kelpoisuus ja joka on suoritanut erityisopettajan opinnot. Erityisen tuen oppilaille esiopetusta sekä kehitysvammaisille oppilaille myös muuta opetusta on kelpoinen antamaan myös henkilö, joka on suorittanut soveltuvan korkeakoulututkinnon ja erityisopettajan opinnot. Perusopetuksen erityisopettajan kelpoisuusvaatimukset täyttävät henkilöt ovat kelpoisia antamaan myös esiopetuksen erityisopetusta.

null