Opetusalan Ammattijärjestö

Varhaiskasvatus


Varhaiskasvatus auttaa kotoutumaan

Suomen tai ruotsin kielen kehittyminen ratkaisee, millainen tulevaisuus maahanmuuttajalapsella on Suomessa. Lapsi oppii parhaiten uuden kotimaansa kielen toimiessaan muiden lasten kanssa opettajan ohjauksessa.

Päivittäisessä varhaiskasvatuksessa lastentarhanopettaja ottaa huomioon lasten yksilölliset tarpeet ja erityisopettaja tarjoaa tarvittavaa tukea. Ongelmat havaitaan ajoissa. Hallituksen aikomus kasvattaa lapsiryhmien kokoa vaikeuttaa maahanmuuttajataustaisten lasten kielen oppimista. Isossa ryhmässä opettajalla jää vähemmän aikaa yhtä lasta kohden.

Maahanmuuttajien tilannetta vaikeuttaa myös hallituksen esitys rajoittaa lasten oikeutta varhaiskasvatukseen 20 tuntiin viikossa, jos toinen vanhemmista on työttömänä tai hoitaa pienempiä sisaruksia kotona. Keväällä 2013 naispuolisista työikäisistä maahanmuuttajista, jotka eivät olleet opiskelijoita lähes puolet oli työttömänä. (Tilastokeskus: Työssäkäyntitilasto)

Monissa maahanmuuttajaperheissä on useita lapsia. OAJ vastustaa ryhmäkokojen kasvattamista ja lasten varhaiskasvatusoikeuden rajaamista. Päivittäin toteutuva, suunnitelmallinen ja monipuolinen varhaiskasvatus on tärkeää erityisesti maahanmuuttajataustaisille lapsille. Päivittäinen osallistuminen päiväkodin vertaisryhmään kehittää sosiaalisia taitoja ja edistää oppimista.

Maahanmuuttajat tarvitsevat lisää tietoa varhaiskasvatuksen merkityksestä. Lasten kotihoitoon liittyvät tuet eivät saa heikentää lasten osallistumista varhaiskasvatukseen. Vanhempia, jotka hoitavat lapsiaan kotihoidon tuella, tulee kannustaa, neuvoa ja opastaa varhaiskasvatuksen merkityksestä kielen oppimisessa.

OAJ ehdottaa:

  • Lapsen kielelliset valmiudet on otettava huomioon arvioitaessa lapsen oikeutta kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen.
  • Ryhmäkoot on säädettävä sellaisiksi, että lapsen osallisuutta sekä kielen oppimista ja kehitystä voidaan tukea.
  • Jokaiseen päiväkotiin on palkattava kaksi lastentarhanopettajaa lapsiryhmää kohti sekä lisää suomi ja ruotsi toisena kielenä -opettajia sellaisiin päiväkoteihin, joissa on paljon maahanmuuttajataustaisia lapsia.
     
null