Undervisningssektorns Fackorganisation

På gång

OAJ:s verksamhet bygger på en stark föreningsverksamhet. De aktiva lokalföreningarna och deras medlemsföreningar sköter intressebevakningen på lokal nivå. De här bildar regionföreningar som i sin tur sköter intressebevakningen på regional nivå. På det riksomfattande planet agerar riksomfattande distrikt som består av de olika lärargrupperna. 

Förutom den viktiga intressebekavningen ordnar föreningarna eget program och exempelvis utbildningar för sina medlemmar.

Kansliet i Helsingfors ordnar årligen flere stora evenemang. Educa är givetvis den största tillställningen och den därpåföljande lärarkryssningen. OAJ syns ute i regionerna under sin On the Road- turné och när läsåret börjar inbjuds beslutsfattare och samarbetskumpaner till en festlig träff. OAJ deltar också synligt i olika tillställningar som utomstående ordnar. Som exempel kan nämnas sommarens Suomi Areena i Björneborg. 

 
null